Krediti za poslovanje u nerazvijenim područjima

KREDITI ZA PRIVREDNE SUBJEKTE KOJI POSLUJU U NERAZVIJENIM I IZRAZITO NERAZVIJENIM PODRUČJIMA

Pravo na korišćenje sredstava imaju svi privredni subjekti iz nedovoljno razvijenih i izrazito nedovoljno razvijenih jedinica lokalne samouprave, i ukoliko imaju pozitivan finansijski rezultat u godini koja prethodi godini podnošenja zahteva za kredit, kao i pozitivne tendencije u bruto bilansu za tekuću godinu.

Tržišna vrednost navedenih instrumenata obezbeđenja u odnosu na vrednost kredita i/ili garancije mora da bude 1:1.

Nedovoljno razvijenim jedinicama lokalne samouprave, u smislu ovog programa, smatraju se nedovoljno razvijene jedinice lokalne samouprave i izrazito nedovoljno razvijene jedinice lokalne samouprave, u skladu sa članom 12. Zakona o regionalnom razvoju.

Nedovoljno razvijenim jedinicama lokalne samouprave, u smislu ovog programa, smatraju se jedinice lokalne samouprave koje su razvrstane u treću grupu razvijenosti u skladu sa članom 12. stav 1. Zakona o regionalnom razvoju i aktom Vlade kojim se utvrđuje jedinstvena lista razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave.

Izrazito nedovoljno razvijenim jedinicama lokalne samouprave, u smislu ovog programa, smatraju se jedinice lokalne samouprave koje su razvrstane u četvrtu grupu razvijenosti u skladu sa članom 12. stav 2. Zakona o regionalnom razvoju i aktom Vlade kojim se utvrđuje jedinstvena lista razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave.

ZA MIKRO, MALA, SREDNjA I VELIKA PRAVNA LICA

Investicioni krediti će se odobravati sa rokom otplate do 10 godina u okviru koga je grejs period do jedne godine. Kamatna stopa je: 1,5% na godišnjem nivou ukoliko je sredstvo obezbeđenja garancija menica poslovne banke, a u ostalim slučajevima 2,5% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule.

Krediti za trajna obrtna sredstva će se odobravati sa rokom otplate do četiri godine u okviru koga je grejs period do šest meseci, i sa kamatnnom stopom od 1,8% na godišnjem nivou ukoliko je sredstvo obezbeđenja garancija poslovne banke, a u ostalim slučajevima 2,8% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule.

 

ZA PREDUZETNIKE

Za investicione projekte, sa rokom otplate do osam godina u okviru kojeg je grejs period do jedne godine. Za trajna obrtna sredstva, sa rokom otplate do četiri godine u okviru kojeg je grejs period do šest meseci, a kamatna stopa je 1,8% na godišnjem nivou ukoliko je sredstvo obezbeđenja garancija menica poslovne banke, a u ostalim slučajevima 2,8% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule.

 

jastuci smrtovnice osmrtnice
spam telefonnummern bahis siteleri

POZOVITE NAS

011 2620 420

POSETITE NAS

Bulevar Nemanjića 14a, 18105 Niš

Knez Mihailova 14, 11000 Beograd

PIŠITE NAM

office@fondzarazvoj.rs