Podsticanje preduzetništva kroz razvojne projekte

PROGRAM PODSTICANjA PREDUZETNIŠTVA KROZ RAZVOJNE PROJEKTE U 2018. GODINI

Pravo da se prijave na Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava i pravo da podnesu zahtev za kredit kod Fonda, imaju preduzetnici, mikro, mali i srednji privredni subjekti i zadruge koji su registrovani u Agenciji za privredne registre, a koji dostave zvanične finansijske izveštaje za prethodne dve godine u kojima nije iskazan neto gubitak i koji ispunjavaju uslove iz Programa.

Sredstva opredeljena Programom namenjena su za: kupovinu, izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju, adaptaciju, sanaciju, investiciono održavanje, proizvodnog prostora ili poslovnog prostora koji je u sastavu proizvodnog prostora, ili prostora u kojem se obavlja proizvodnja ili skladištenje proizvoda, kupovinu nove ili polovne proizvodne opreme (ne starije od pet godina), uključujući dostavna vozila za prevoz sopstvenih proizvoda i druga transportna sredstva koja se koriste u procesu proizvodnje, trajna obrtna sredstva - koja mogu da čine najviše 20% ukupnog investicionog ulaganja, nabavku softvera i drugih nematerijalnih ulaganja.
Minimalni iznos ulaganja za preduzetnike ne može biti manji od 375.000,00 dinara (kredit 300.000 a bespovratno 75.000), a za pravna lica ne može biti manji od 1.250.000,00 dinara (kredit 1.000.000 a bespovratno 250.000).

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava je 12.500.000,00 dinara. Rok otplate za pravna lica je do deset godina u okviru koga je grejs period do jedne godine i za preduzetnike do osam godina u okviru koga je grejs period do jedne godine. Kamatna stopa, uz primenu valutne klauzule, iznosi 1,5% godišnje uz garanciju banke i 3% godišnje uz ostala sredstva obezbeđenja.

Ukoliko privredni subjekti imaju sedište u nedovoljno razvijenim i izrazito nedovoljno razvijenim jedinicama lokalne samouprave ili na istim obavljaju poslove i imaju registrovan ogranak u periodu dužem od godinu dana od dana podnošenja zahteva, kamatna stopa, uz primenu valutne klauzule je 1,4% godišnje uz garanciju banke i 2,8% godišnje uz ostala sredstva obezbeđenja.

Dokumenta za preduzetnike
Dokumenta za mikro, mala i srednja pravna lica

POZOVITE NAS

018 4150 200

011 2621 887

POSETITE NAS

Bulevar Nemanjića 14a, 18105 Niš

Knez Mihailova 14, 11000 Beograd

PIŠITE NAM

office@fondzarazvoj.gov.rs

2017. Sva prava zadržana. Fond za razvoj Republike Srbije. Dizajn Creative Web