Krediti za održavanje tekuće likvidnosti

KREDITI ZA ODRŽAVANjE TEKUĆE LIKVIDNOSTI

Krediti za održavanje tekuće likvidnosti će se odobravati sa rokom otplate do 18 meseci u okviru koga može biti predviđen grejs period do tri meseca. Otplata kredita vršiće se u mesečnim/tromesečnim anuitetima.

Kamatna stopa je 2,5% na godišnjem nivou, i obračunava se uz primenu valutne klauzule. U grejs periodu interkalarna kamata se obračunava tromesečno unazad i pripisuje glavnom dugu.

POZOVITE NAS

018 4150 200

011 2621 887

POSETITE NAS

Bulevar Nemanjića 14a, 18105 Niš

Knez Mihailova 14, 11000 Beograd

PIŠITE NAM

office@fondzarazvoj.rs

2017. Sva prava zadržana. Fond za razvoj Republike Srbije. Dizajn Creative Web