Pregled obaveštenja

Dana 25.06.2021. godine održana je 13. sednica Upravnog odbora Fonda.

Na sednici su donete odluke o odobravanju kredita:

Po programu Fonda odobreno je ukupno 40 zahteva za kredite u iznosu od rsd 634.502.336,23 rsd:

 • Investicioni krediti / pravna lica i preduzetnici, odobreno je 5 zahteva u iznosu od 319.502.842,63 rsd;
 • Trajna obrtna sredstva / krediti za pravna lica i preduzetnike odobreno je 5 zahteva u iznosu od 38.500.000,00 rsd;
 • Investicioni krediti po Programu podsticanja razvoja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2021. godini, odobrena su 3 zahteva u iznosu od 225.635.337,60 rsd kreditnih sredstava i 27.033.834,40 rsd bespovratnih sredstava
 • Start up krediti po Programu podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju u 2021. godini, odobreno je 14 zahteva u iznosu od 30.570.977,11 rsd kreditnih sredstava i 14.771.847,34 rsd bespovratnih sredstava
 • Krediti po Programu podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za žene preduzetnice 2021. godini, odobreno je 9 zahteva u iznosu od 16.331.634,72 rsd kreditnih sredstava i 9.716.937,16 rsd bespovratnih sredstava; i mlade u 2021. godini, odobrena su 4 zahteva u iznosu od 3.961.544,17 rsd kreditnih sredstava i 2.133.138,40 rsd bespovratnih sredstava.
 • Sporazumno regulisanje obaveza – odobreno je za 5 privrednih subjekata;


  Na istoj sednici odbijena su:
 • 3 zahteva za Investicione kredite;
 • 1 zahtev za Trajna obrtna sredstva;
 • 2 zahteva za Ivesticione kredite po Programu podsticanja razvoja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2021. godini;
 • 10 zahteva za Start up kredite po Programu podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju u 2021. godini
 • 2 zahteva po Programu podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansisjku podršku za žene preduzetnice 2021 .godini i mlade u 2021. godini.
   

POZOVITE NAS

018 4150 200

011 2621 887

POSETITE NAS

Bulevar Nemanjića 14a, 18105 Niš

Knez Mihailova 14, 11000 Beograd

PIŠITE NAM

office@fondzarazvoj.rs

2017. Sva prava zadržana. Fond za razvoj Republike Srbije. Dizajn Creative Web