Кредити за рефинансирање

КРЕДИТИ ЗА РЕФИНАНСИРАЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ КРЕДИТА КОД БАНАКА ЗА ПРИВРЕДНА ДРУШТВА И ПРЕДУЗЕТНИКЕ ПО ПРОГРАМУ ФОНДА

Право на коришћење средстава Фонда, за рефинансирање постојећих кредита, имаће привредни субјекти разврстани као микро, мала, средња и велика правна лица, регистровани у релевантом регистру на подручју Републике Србије.

Средства по овој кредитној линији се могу користити за кредитирање привредних субјеката који се претежно баве производном делатношћу и који по последњем предатом билансу као и у моменту подношења захтева за рефинансирање кредита упошљавају минимум 50 радника.

Кредитна средства ће се одобравати са каматном стопом од 1,5% на годишњем нивоу, уколико је средство обезбеђења кредита гаранција пословне банке, а у осталим случајевима 3% на годишњем нивоу, уз примену валутне клаузуле. Уколико привредни субјект послује у неразвијеним и изразито неразвијеним подручјима каматна стопа је 1,4% уколико је инструмент обезбеђења гаранција/авалирана меница пословне банке, а у осталим случајевима 2,8% на годишњем нивоу. Рок отплате је до 5 година у оквиру кога је грејс период до 1 године.

ПОЗОВИТЕ НАС

018 4150 200

011 2621 887

ПОСЕТИТЕ НАС

Булевар Немањића 14а, 18105 Ниш

Кнез Михаилова 14, 11000 Београд

ПИШИТЕ НАМ

office@fondzarazvoj.rs

2017. Сва права задржана. Фонд за развој Републике Србије. Дизајн Creative Web