Краткорочни кредити

КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ

Краткорочни кредити за подстицање конкурентности и ликвидности домаће привреде.

Кредити ће бити одобравани привредним субјектима (предузетницима, микро, малим, средњим и великим правним лицима) са роком отплате од три до дванаест месеци од дана коришћења, са каматном стопом од 2,5% уз примену валутне клаузуле, по средњем курсу НБС на дан уплате.

Инструменти обезбеђења кредита су сопствене менице са авалом пословне банке или гаранција пословне банке и сопствене менице корисника кредита.

ПОЗОВИТЕ НАС

018 4150 200

011 2621 887

ПОСЕТИТЕ НАС

Булевар Немањића 14а, 18105 Ниш

Кнез Михаилова 14, 11000 Београд

ПИШИТЕ НАМ

office@fondzarazvoj.gov.rs

2017. Сва права задржана. Фонд за развој Републике Србије. Дизајн Creative Web