Краткорочни кредити

КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ

Краткорочни кредити за подстицање конкурентности и ликвидности домаће привреде.


Кредити ће бити одобравани привредним субјектима (предузетницима, микро, малим, средњим и великим правним лицима) са роком отплате од три до дванаест месеци од дана коришћења, са каматном стопом од 2,5% уз примену валутне клаузуле, по средњем курсу НБС на дан уплате.


Инструменти обезбеђења су гаранција пословне банке, уговорно јемство или приступање дугу од стране правног лица, цесија потраживања од државних институција и предузећа, јемство физичког лица или предузетника, хипотека првог реда на непокретностима или земљишту у приватном власништву и залога на постојећој опреми.

ПОЗОВИТЕ НАС

018 4150 200

011 2621 887

ПОСЕТИТЕ НАС

Булевар Немањића 14а, 18105 Ниш

Кнез Михаилова 14, 11000 Београд

ПИШИТЕ НАМ

office@fondzarazvoj.rs

2017. Сва права задржана. Фонд за развој Републике Србије. Дизајн Creative Web