Одобрена средства - XIX Седница 17.06.2015.
Поплављена подручја - Правна лица (трајна обртна средства)
Средства Фонда - Дугорочни кредити за инвестиције - правна лица
Средства Фонда - Дугорочни кредити за инвестиције - правна лица (трајна обртна средства)
Средства Фонда - Дугорочни кредити за инвестиције - правна лица (трајна обртна средства) табела 2
Средства Фонда - Дугорочни кредити за инвестиције - предузетници
Средства Фонда - Дугорочни кредити за инвестиције - предузетници табела 2
Средства Фонда - Дугорочни кредити за инвестиције - предузетници (трајна обртна средства)
Средства Фонда - Start-up кредити - предузетници
Средства Фонда - Кредити за одржавање текуће ликвидности
  Одбијена средства - XIX Седница 17.06.2015.
Правна лица
Предузетници
Старт-ап