Тендерска документација
1. Јавни позив за учешће на тендеру за продају проблематичног потраживања
2. Пријава потраживања
3. Закључак о листи утврђених и оспорених потраживања 4.Ст.125/2018
4. Нацрт купопродајног уговора