Ustupanje potraživanja

Ustupanje potraživanja

Fond može banci, drugoj finansijskoj instituciji, pravnom ili fizičkom licu, ustupiti dospelo potraživanje i potraživanje koje još nije dospelo, ali se smatra problematičnim i klasifikovano je kao problematično na presečni datum, od:

 

Ustupanje potraživanja vrši se Ponuđaču, na osnovu zahteva za ustupanje potraživanje podnetog od strane Ponuđača i na osnovu odluke Upravnog/Kreditnog odbora Fonda.

 

 

POZOVITE NAS

018 4150 200

011 2621 887

POSETITE NAS

Bulevar Nemanjića 14a, 18105 Niš

Knez Mihailova 14, 11000 Beograd

PIŠITE NAM

office@fondzarazvoj.gov.rs

2017. Sva prava zadržana. Fond za razvoj Republike Srbije. Dizajn Creative Web