Sporazum o izmirenju dospelih obaveza

SPORAZUM O IZMIRENjU DOSPELIH OBAVEZA

Fond može u skladu sa konkretnim okolnostima na osnovu zahteva korisnika kredita odnosno zahteva jemca ili pristupioca duga ili založnog dužnika ili trećeg zainteresovanog lica, a na predlog Kreditnog odbora Fonda, odlučivati o regulisanju međusobnih odnosa između korisnika kredita i/ili jemca ili pristupioca duga ili založnog dužnika ili trećeg zainteresovanog lica i Fonda, a povodom vraćanja kredita koji je u celosti dospeo.

jastuci smrtovnice osmrtnice
spam telefonnummern bahis siteleri

POZOVITE NAS

018 4150 200

011 2621 887

POSETITE NAS

Bulevar Nemanjića 14a, 18105 Niš

Knez Mihailova 14, 11000 Beograd

PIŠITE NAM

office@fondzarazvoj.rs