Sporazum o izmirenju dospelih obaveza

SPORAZUM O IZMIRENjU DOSPELIH OBAVEZA

Fond može u skladu sa konkretnim okolnostima na osnovu zahteva korisnika kredita odnosno zahteva jemca ili pristupioca duga ili založnog dužnika ili trećeg zainteresovanog lica, a na predlog Kreditnog odbora Fonda, odlučivati o regulisanju međusobnih odnosa između korisnika kredita i/ili jemca ili pristupioca duga ili založnog dužnika ili trećeg zainteresovanog lica i Fonda, a povodom vraćanja kredita koji je u celosti dospeo.

POZOVITE NAS

018 4150 200

011 2621 887

POSETITE NAS

Bulevar Nemanjića 14a, 18105 Niš

Knez Mihailova 14, 11000 Beograd

PIŠITE NAM

office@fondzarazvoj.rs

2017. Sva prava zadržana. Fond za razvoj Republike Srbije. Dizajn Creative Web