Krediti za refinansiranje

KREDITI ZA REFINANSIRANjE POSTOJEĆIH KREDITA KOD BANAKA ZA PRIVREDNA DRUŠTVA I PREDUZETNIKE PO PROGRAMU FONDA

Pravo na korišćenje sredstava Fonda, za refinansiranje postojećih kredita, imaće privredni subjekti razvrstani kao mikro, mala, srednja i velika pravna lica, registrovani u relevantom registru na području Republike Srbije.

Sredstva po ovoj kreditnoj liniji se mogu koristiti za kreditiranje privrednih subjekata koji se pretežno bave proizvodnom delatnošću i koji po poslednjem predatom bilansu kao i u momentu podnošenja zahteva za refinansiranje kredita upošljavaju minimum 50 radnika.

Kreditna sredstva će se odobravati sa kamatnom stopom od 1% na godišnjem nivou, ukoliko je sredstvo obezbeđenja kredita garancija poslovne banke, a u ostalim slučajevima 1,8% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule. Ukoliko privredni subjekt posluje u nerazvijenim i izrazito nerazvijenim područjima kamatna stopa je 1% ukoliko je instrument obezbeđenja garancija/avalirana menica poslovne banke, a u ostalim slučajevima 1,8% na godišnjem nivou. Rok otplate je do 5 godina u okviru koga je grejs period do 1 godine.

POZOVITE NAS

018 4150 200

011 2621 887

POSETITE NAS

Bulevar Nemanjića 14a, 18105 Niš

Knez Mihailova 14, 11000 Beograd

PIŠITE NAM

office@fondzarazvoj.rs

2017. Sva prava zadržana. Fond za razvoj Republike Srbije. Dizajn Creative Web