Pregled obaveštenja


O B A V E Š T E Nj E

Imajući u vidu da je od strane Evropske investicione banke izvršena uplata prve tranše sredstava namenjenih za realizaciju Zakona o utvrđivanju finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 ("Službeni glasnik RS", br. 76/2021), obaveštavamo sve zainteresovane da će Fond za razvoj Republike Srbije u danima nakon praznika početi sa isplatom sredstava u skladu sa dinamikom potpisivanja ugovora o kreditu sa krajnjim korisnicima.  

 
jastuci smrtovnice osmrtnice
spam telefonnummern bahis siteleri

POZOVITE NAS

018 4150 200

011 2620 420

POSETITE NAS

Bulevar Nemanjića 14a, 18105 Niš

Knez Mihailova 14, 11000 Beograd

PIŠITE NAM

office@fondzarazvoj.rs