Pregled obaveštenja

Dana 08.12.2021. godine održana je 20. pisana sednica Upravnog odbora Fonda.

Na sednici su donete odluke o odobravanju kredita:

Po programu Fonda odobreno je ukupno 34 zahteva:

 • Investicioni krediti/pravna lica i preduzetnici, odobreno je 7 zahteva u iznosu od 150.224.517,09 rsd;
 • Krediti za trajna obrtna sredstva/pravna lica i preduzetnici, odobreno je 5 zahteva u iznosu od 386.500.000,00 rsd;
 • Investicioni krediti po Programu podsticanja razvoja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2021. godini, odobren je 1 zahtev u iznosu od 16.215.213,03 rsd kreditnih sredstava i 4.053.803,25 rsd bespovratnih sredstava;
 • Start up krediti po Programu podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju u 2021. godini, odobreno je 13 zahteva u iznosu od 28.854.935,29 rsd kreditnih sredstava i 14.076.185,98 rsd bespovratnih sredstava;
 • Krediti po Programu podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansisjku podršku za žene preduzetnice 2021. godini, odobreno je 7 zahteva u iznosu od 13.663.398,00 rsd kreditnih sredstava i 7.627.982,00 rsd bespovratnih sredstava i mlade u 2021. godini odobreno je 1 zahtev u iznosu od 2.040.480,00 rsd kreditnih sredstava i 1.098.720,00 rsd bespovratnih sredstava.
 • Odobren je 1 zahtev za reprogram;
 • Odobreno je i 8 sporazumnih regulisanja obaveza.

Na istoj sednici odbijena su:

 • 3 zahteva za investicije;
 • 1 zahtev za tos;
 • 1 zahtev za po Programu podsticanja razvoja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2021. godini;
 • 7 zahteva za Start up kredite po Programu podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju u 2021. godini;
 • 2 zahteva po Programu za žene preduzetnice i mlade u 2021. godini;
 • 2 zahteva za sporazumno regulisanje obaveza.

POZOVITE NAS

018 4150 200

011 2621 887

POSETITE NAS

Bulevar Nemanjića 14a, 18105 Niš

Knez Mihailova 14, 11000 Beograd

PIŠITE NAM

office@fondzarazvoj.rs

2017. Sva prava zadržana. Fond za razvoj Republike Srbije. Dizajn Creative Web