Уступање потраживања

Уступање потраживања

Фонд може банци, другој финансијској институцији, правном или физичком лицу, уступити доспело потраживање и потраживање које још није доспело, али се сматра проблематичним и класификовано је као проблематично на пресечни датум, од:

 

Уступање потраживања врши се Понуђачу, на основу захтева за уступање потраживање поднетог од стране Понуђача и на основу одлуке Управног/Кредитног одбора Фонда.

 

 

ПОЗОВИТЕ НАС

018 4150 200

011 2621 887

ПОСЕТИТЕ НАС

Булевар Немањића 14а, 18105 Ниш

Кнез Михаилова 14, 11000 Београд

ПИШИТЕ НАМ

office@fondzarazvoj.rs

2017. Сва права задржана. Фонд за развој Републике Србије. Дизајн Creative Web