Кредити за трајна и обртна средства

КРЕДИТИ ЗА ТРАЈНА ОБРТНА СРЕДСТВА

Трајна обртна средства су средства потребна за финансирање текућих обавеза које настају у редовним пословним активностима крајњег корисника кредита, а односе се на набавку сировина и материјала, залиха, као и остале производне трошкове, потраживања од купаца, обавеза према добављачима.

Искористите повољне услове кредитирања набавке потребних обртних средстава.

ЗА МИКРО, МАЛА, СРЕДЊА И ВЕЛИКА ПРАВНА ЛИЦА

Кредити за трајна обртна средства ће се одобравати са роком отплате до четири године у оквиру кога је грејс период до шест месеци. Каматна стопа је 1,0% на годишњем нивоу уколико је средство обезбеђења гаранција пословне банке, а у осталим случајевима 1,8% на годишњем нивоу, уз примену валутне клаузуле.

Висина кредита и рок одређују се у односу на бонитет привредног субјекта и инструменте обезбеђења.

ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ

Кредити за трајна обртна средства ће се одобравати предузетницима, са роком отплате до четири године у оквиру којег је грејс период до шест месеци. Висина каматне стопе, обрачун и наплата кредита ће се вршити као и за микро, мала, средња и велика правна лица.

Документа за предузетнике
Документа за микро, мала и средња правна лица

ПОЗОВИТЕ НАС

018 4150 200

011 2621 887

ПОСЕТИТЕ НАС

Булевар Немањића 14а, 18105 Ниш

Кнез Михаилова 14, 11000 Београд

ПИШИТЕ НАМ

office@fondzarazvoj.rs

2017. Сва права задржана. Фонд за развој Републике Србије. Дизајн Creative Web