Кредити за пословање у неразвијеним подручјима

КРЕДИТИ ЗА ПРИВРЕДНЕ СУБЈЕКТЕ КОЈИ ПОСЛУЈУ У НЕРАЗВИЈЕНИМ И ИЗРАЗИТО НЕРАЗВИЈЕНИМ ПОДРУЧЈИМА

Право на коришћење средстава имају сви привредни субјекти из недовољно развијених и изразито недовољно развијених јединица локалне самоуправе, и уколико имају позитиван финансијски резултат у години која претходи години подношења захтева за кредит, као и позитивне тенденције у бруто билансу за текућу годину.

Тржишна вредност наведених инструмената обезбеђења у односу на вредност кредита и/или гаранције мора да буде 1:1.

Недовољно развијеним јединицама локалне самоуправе, у смислу овог програма, сматрају се недовољно развијене јединице локалне самоуправе и изразито недовољно развијене јединице локалне самоуправе, у складу са чланом 12. Закона о регионалном развоју.

Недовољно развијеним јединицама локалне самоуправе, у смислу овог програма, сматрају се јединице локалне самоуправе које су разврстане у трећу групу развијености у складу са чланом 12. став 1. Закона о регионалном развоју и актом Владе којим се утврђује јединствена листа развијености региона и јединица локалне самоуправе.

Изразито недовољно развијеним јединицама локалне самоуправе, у смислу овог програма, сматрају се јединице локалне самоуправе које су разврстане у четврту групу развијености у складу са чланом 12. став 2. Закона о регионалном развоју и актом Владе којим се утврђује јединствена листа развијености региона и јединица локалне самоуправе.

ЗА МИКРО, МАЛА, СРЕДЊА И ВЕЛИКА ПРАВНА ЛИЦА

Инвестициони кредити ће се одобравати са роком отплате до 10 година у оквиру кога је грејс период до једне године. Каматна стопа је: 1,5% на годишњем нивоу уколико је средство обезбеђења гаранција меница пословне банке, а у осталим случајевима 2,5% на годишњем нивоу, уз примену валутне клаузуле.

Кредити за трајна обртна средства ће се одобравати са роком отплате до четири године у оквиру кога је грејс период до шест месеци, и са каматнном стопом од 1,8% на годишњем нивоу уколико је средство обезбеђења гаранција пословне банке, а у осталим случајевима 2,8% на годишњем нивоу, уз примену валутне клаузуле.

 

ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ

За инвестиционе пројекте, са роком отплате до oсам година у оквиру којег је грејс период до једне године. За трајна обртна средства, са роком отплате до четири годинe у оквиру којег је грејс период до шест месеци, а каматна стопа је 1,8% на годишњем нивоу уколико је средство обезбеђења гаранција меница пословне банке, а у осталим случајевима 2,8% на годишњем нивоу, уз примену валутне клаузуле.

 

jastuci smrtovnice osmrtnice
spam telefonnummern bahis siteleri

POZOVITE NAS

018 4150 200

011 2620 420

POSETITE NAS

Bulevar Nemanjića 14a, 18105 Niš

Knez Mihailova 14, 11000 Beograd

PIŠITE NAM

office@fondzarazvoj.rs