Како до кредита

1 ПОЂИТЕ ОД НАШЕГ САЈТА

У делу Кредити и гаранције можете видети све кредитне линије које су у нашој понуди. Ту можете изабрати програм, зависно од Ваших потреба, да ли сте заинтересовани за финасирање инвестиционог улагања, кредита за почетнике, трајних обртних средстава или Вам пак требају средства за текућу ликвидност.

Изаберите кредитну линију за коју сте заинтересоивани. Уколико Вам треба асистенција, и информације о програмима за текућу годину, можете добити наше колеге, сваког радног дана од 09.00 до 14.00 часова, на бројеве телефона:

у Београду: Милан Радовановић 011 2620 165 или 063 275 183,

у Нишу: Стеван Лазаревић 018 4150 197 или 063 276 510.

2 ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Када сте изабрали кредитну линију за коју конкуришете, потребно је да уредно попуните захтев за кредитом и прикупите потребну документацију. Водите рачуна да Вам је документација комплетна приликом подношења захтева, како би анализа била бржа и без чекања допуна. Фонд има право да некомплетну документацију врати подносиоцу захтева.

Захтев се предаје лично од стране оснивача, законског заступника или овлашћеног лица у просторијама Фонда за развој у Београду, улица Кнез Михаилова 14, или у Нишу, улица Булевар Немањића број 14а. Где се приликом пријема документације обави разговор са сарадником Фонда и прегледа документација. Документацију можете послати и поштом на већ назначене адресе.

3 КРЕДИТНА АНAЛИЗА ЗАХТЕВА

Након пријема захтева, и утврђивања потпуности документације, приступа се кредитној анализи, која се посматра са следећа три аспекта:

ОЦЕНА БОНИТЕТА
На основу финансијске документације утврђује се успешност досадашњег пословања. Утврђује се кредитна способност подносиоца захтева.
ОЦЕНА ПРОЈЕКТА
Утврђивање исплативости реализације пројекта, техничко-технослошки услови, ефекти на запосленост, регионална лоцираност пројекта.
ОЦЕНА КОЛАТЕРАЛА
Оцена инструмента обезбеђења кредита, и утврђивање могуће висине обезбеђења средстава.

Захтев се обрађује у зависности да ли сте га предали у Нишу или Београду.

4 ОДЛУЧИВАЊЕ О КРЕДИТНОМ ЗАХТЕВУ

На основу кредитне анализе, и предлога Кредитног одбора Фонда, Управни одбор Фонда за развој се састаје најмање једном месечно, и доноси коначне одлуке о кредитним захтевима. Након сваке седнице Управног одбора, подносиоци захтева се писмено обавештавају о њиховом захтеву.

5 ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА О КРЕДИТУ ИЛИ ГАРАНЦИЈИ

Приликом обавештења о исходу кредитног захтева, подносилац кредитног захтева добије и упутство коју документацију треба да сакупи за потписивање уговора, као и контакт особу са којом ће у року до два месеца, од одобрења кредита, организовати закључење уговора.

Потписивање уговора се обавља искључиво у просторијама Фонда за развој у Нишу и Београду.

6 ПУШТАЊЕ КРЕДИТА У ТЕЧАЈ

Након потписивања Уговора и успостављања инструмената обезбеђења врши се исплата кредита на основу Захтева за пренос средстава и спецификације улагања по добављачима/извођачима радова коју клијент попуњава приликом потписивања уговора.

За свако пуштање средстава је потребно доставити нови захтев и спецификацију улагања у складу са документацијом за пуштање. Профактура/уговор добављача опреме или извођача радова, на основу које се врши исплата средстава мора бити важећа на дан исплате средстава кредита.

Средства кредита се уплаћују испоручиоцу/понуђачу/продавцу/ извођачу радова на основу уговора о асигнацији или на рачун корисника кредита. Током грејс периода, као и на позив Фонда, клијент је дужан да достави документацију о правдању кредита Фонду или другој агенцији коју Фонд овласти, и омогући теренску контролу у својим пословним просторијама.

7 ОТПЛАТА КРЕДИТА

Након истека грејс периода, кредит прелази у отплату, по договореној динамици. Ануитети могу доспевати месечно или квартално, у зависности од тога шта сте означили у захтеву. Приликом уласка у период отплате, наше колеге из Сектора финансија ће Вам проследити ануитетни план.

Након отплате кредита у целости, проследите нам захтев за враћањем меница и потврде о брисању хипотеке.

ПОЗОВИТЕ НАС

018 4150 200

011 2621 887

ПОСЕТИТЕ НАС

Булевар Немањића 14а, 18105 Ниш

Кнез Михаилова 14, 11000 Београд

ПИШИТЕ НАМ

office@fondzarazvoj.rs

2017. Сва права задржана. Фонд за развој Републике Србије. Дизајн Creative Web