КОНТАКТ

  • Булевар Немањића 14а
  • 18105 Ниш, Србија
  • office@fondzarazvoj.rs
  • 018 4150 200
  • 018 4555 500
  • Кнезa Михаила 14
  • 11000 Београд, Србија
  • office@fondzarazvoj.rs
  • 011 2621 887
  • 011 2625 227

ДИРЕКТОР ФОНДА

Слађана Бацковић
Директор фонда
Тел: 011 2621 887; 018 4150 200
sladjana.backovic@fondzarazvoj.rs

КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА

Мирјана Миљојковић
Шеф кабинета
Тел: 011 3283 770
mirjana.miljojkovic@fondzarazvoj.rs

Нада Којовић
Саветник у кабинету директора
Тел: 011 3283 736
nada.kojovic@fondzarazvoj.rs

Ивана Костић
Пословни секретар
Тел: 018 4150 200; 018 4150 198; Факс: 018 4555 500
ivana.kostic@fondzarazvoj.rs

 


Јелена Фабрис
Саветник директора филијале Београд
Тел: 011 2621 765
jelena.fabris@fondzarazvoj.rs

Зорица Стокић
Пословни секретар
Тел: 011 2621 887; 011 655 7481; Факс: 011 2625 227
zorica.stokic@fondzarazvoj.rs

Злата Глишић
Писарница
Тел: 011 2620 165; Факс: 011 2625 227
zlata.glisic@fondzarazvoj.rs

Милан Радовановић
Пријем захтева
Тел: 011 2620 165
milan.radovanovic@fondzarazvoj.rs

Слободан Јанковић
Сарадник
Тел: 011 2623 883
slobodan.jankovic@fondzarazvoj.rs

Дејан Вукасовић
Сарадник
Тел: 011 2623 883
dejan.vukasovic@fondzarazvoj.rs

Горан Столић
Сарадник
Тел: 011 2622 676
goran.stolic@fondzarazvoj.rs

Драгана Видарић
Сарадник
Тел: 011 2622 676
dragana.vidaric@fondzarazvoj.rs

 
СЕКТОР ЗА КРЕДИТЕ И ГАРАНЦИЈЕ

Џевида Нинков
Директор сектора
Тел: 011 2634 221; Факс: 011 2625 227
dzevida.ninkov@fondzarazvoj.rs

Жељка Савић
Сарадник
Тел: 011 2621 856
zeljka.savic@fondzarazvoj.rs

Сандра Лукић
Сарадник
Тел: 011 2629 786
sandra.lukic@fondzarazvoj.rs

Олга Радовановић
Сарадник
Тел: 011 2629 786
olga.radovanovic@fondzarazvoj.rs

Владимир Ристић
Сарадник
Тел: 018 4150 188
vlada.ristic@fondzarazvoj.rs

Петар Калуђеровић
Сарадник
Тел: 018 4150194
petar.kaludjerovic@fondzarazvoj.rs

СЕКТОР ФИНАНСИЈА И РАЧУНОВОДСТВА

Дејан Радојичић
Директор сектора
Тел: 011 2628 869; Факс: 011 3283 773
dejan.radojicic@fondzarazvoj.rs

Марија Шљивић
Шеф рачуноводства
Тел: 011 2633 095; Факс: 011 3283 773
marija.sljivic@fondzarazvoj.rs

Снежана Пантић
Сарадник
Тел: 011 2621 675
snezana.pantic@fondzarazvoj.rs

Даница Божичковић
Сарадник
Тел: 011 2628 590
danica.bozickovic@fondzarazvoj.rs

Бранислава Дудић
Сарадник
Тел: 011 2628 590
branislava.dudic@fondzarazvoj.rs

Сњежана Томић
Сарадник
Тел: 011 3282 195
snjezana.tomic@fondzarazvoj.rs

Весна Ђурђевић
Сарадник
Тел: 011 2621 387
vesna.djurdjevic@fondzarazvoj.rs

Милена Петровић
Сарадник
Тел: 011 2632 983
milena.petrovic@fondzarazvoj.rsСЕКТОР ЗА УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА И РИЗИЧНИМ ПЛАСМАНИМА

Весна Вучетић
Директор сектора
Тел: 018 4150 189; Факс: 018 4555 500
vesna.vucetic@fondzarazvoj.rs

Диана Толиначки
Сарадник
Тел: 011 2621 974
diana.tolinacki@fondzarazvoj.rs

Смиљана Николић
Сарадник
Тел: 011 3283 735
smiljana.nikolic@fondzarazvoj.rs

Јелена Самарџић
Сарадник
Тел: 011 3283 735
jelena.samardzic@fondzarazvoj.rs

Соња Никић
Сарадник
Тел: 011 3283 771
sonja.nikic@fondzarazvoj.rs

Радмила Плећаш
Сарадник
Тел: 011 2621 974
radmila.plecas@fondzarazvoj.rs

Александра Узелац
Сарадник
Тел: 011 2632 235
aleksandra.uzelac@fondzarazvoj.rs

Јасмина Новаковић
Сарадник
Тел: 018 4150 198; Факс: 018 4555 500
jasmina.novakovic@fondzarazvoj.rs

 

СЕКТОР ЗА КОНТРОЛУ И НАПЛАТУ КРЕДИТА И ГАРАНЦИЈА

Весна Бобичић
Координатор сектора
Тел: 011 2628 636
vesna.bobicic@fondzarazvoj.rs

Љиљана Јеремић
Сарадник
Тел: 011 2628 354
ljiljana.jeremic@fondzarazvoj.rs

Ненад Лазаревић
Сарадник
Тел: 011 3281 344
nenad.lazarevic@fondzarazvoj.rs

СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

Ања Матијас
Директор сектора
Тел: 011 2626 579; Факс: 011 2627 214
anja.matijas@fondzarazvoj.rs

Одељење за правне послове
Јелена Таминџија-Шкиљевић
Шеф одељења
Тел: 011 2624 336; Факс: 011 2627 214
jelena.tamindzija@fondzarazvoj.rs

Радован Митровић
Сарадник
Тел: 011 3282 190
rajko.mitrovic@fondzarazvoj.rs

Милкица Шћепановић
Сарадник
Тел: 011 2628 594
milkica.scepanovic@fondzarazvoj.rs

Љиљана Гледић-Филиповић
Сарадник
Тел: 011 2633 129
ljiljana.gledic-filipovic@fondzarazvoj.rs

Дијана Божовић
Сарадник
Тел: 011 2626 875
dijana.bozovic@fondzarazvoj.rs

Одељење за опште послове и људске ресурсе
Верица Васић
Шеф одељења
Тел: 018 4150 192; Факс: 018 4555 500
verica.vasic@fondzarazvoj.rs

Бојана Симанић
Сарадник
Тел: 011 3282 190; Факс: 011 2627 214
bojana.simanic@fondzarazvoj.rs

СЛУЖБА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Александар Адашевић
Шеф службе
Тел: 011 2626 790
aleksandar.adasevic@fondzarazvoj.rs

ПОЗОВИТЕ НАС

018 4150 200

011 2621 887

ПОСЕТИТЕ НАС

Булевар Немањића 14а, 18105 Ниш

Кнез Михаилова 14, 11000 Београд

ПИШИТЕ НАМ

office@fondzarazvoj.rs

2017. Сва права задржана. Фонд за развој Републике Србије. Дизајн Creative Web