КОНТАКТ

  • Булевар Немањића 14а
  • 18105 Ниш, Србија
  • office@fondzarazvoj.rs
  • 018 4150 200
  • 018 4555 500
  • Кнез Михаилова 14
  • 11000 Београд, Србија
  • office@fondzarazvoj.rs
  • 011 2621 887
  • 011 2625 227

ДИРЕКТОР ФОНДА

Слађана Бацковић
Директор фонда
Тел: 011 2621 887; 018 4150 200
sladjana.backovic@fondzarazvoj.rs

КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА

Ивана Костић
Пословни секретар
Тел: 018 4150 200; 018 4150 198; Факс: 018 4555 500
ivana.kostic@fondzarazvoj.rs
Нада Којовић
Саветник за правна питања
Тел: 011 3283 736
nada.kojovic@fondzarazvoj.rs

ФИЛИЈАЛА БЕОГРАД

Милан Љушић
Директор филијале
Тел: 011 2622 223; Факс: 011 2625 227
milan.ljusic@fondzarazvoj.rs
Зорица Стокић
Пословни секретар
Тел: 011 2621 887; 011 655 7481; Факс: 011 2625 227
zorica.stokic@fondzarazvoj.rs
Мирјана Миљојковић
Координатор рада
Злата Глишић
Писарница
Тел: 011 2620 165; Факс: 011 2625 227
zlata.glisic@fondzarazvoj.rs
Милан Радовановић
Пријем захтева
Смиљана Николић
Сарадник
Дејан Вукасовић
Сарадник
Тел: 011 2623 883
dejan.vukasovic@fondzarazvoj.rs
Горан Столић
Сарадник
Тел: 011 3283 735
goran.stolic@fondzarazvoj.rs
Јелена Фабрис
Сарадник
Тел: 011 2621 765
jelena.fabris@fondzarazvoj.rs
 

СЕКТОР КРЕДИТА И ГАРАНЦИЈА

Џевида Нинков
Директор сектора
Тел: 011 2634 221; Факс: 011 2625 227
dzevida.ninkov@fondzarazvoj.rs
Жељка Савић
Сарадник
Тел: 011 2621 856
zeljka.savic@fondzarazvoj.rs
Сандра Лукић
Сарадник
Тел: 011 2629 786
sandra.lukic@fondzarazvoj.rs
Олга Радовановић
Сарадник
Владимир Ристић
Сарадник
Тел: 018 4150 188
vlada.ristic@fondzarazvoj.rs
Петар Калуђеровић
Сарадник

СЕКТОР ФИНАНСИЈА И РАЧУНОВОДСТВА

Дејан Радојичић
Директор сектора
Тел: 011 2628 869; Факс: 011 3283 773
dejan.radojicic@fondzarazvoj.rs
Марија Шљивић
Шеф рачуноводства
Тел: 011 2633 095; Факс: 011 3283 773
marija.sljivic@fondzarazvoj.rs
Снежана Пантић
Сарадник
Тел: 011 2621 675
snezana.pantic@fondzarazvoj.rs
Даница Божичковић
Сарадник
Бранислава Дудић
Сарадник
Сњежана Томић
Сарадник
Тел: 011 3282 195
snjezana.tomic@fondzarazvoj.rs
Љиљана Зулевић
Сарадник
Весна Ђурђевић
Сарадник
Милена Петровић
Сарадник
Тел: 011 2632 983
milena.petrovic@fondzarazvoj.rs
Јасмина Новаковић
Сарадник
Тел: 018 4150 198; Факс: 018 4555 500
jasmina.novakovic@fondzarazvoj.rs

СЕКТОР ЗА УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА И РИЗИЧНИМ ПЛАСМАНИМА

Весна Вучетић
Директор сектора
Тел: 018 4150 189; Факс: 018 4555 500
vesna.vucetic@fondzarazvoj.rs
Диана Толиначки
Сарадник
Тел: 011 2621 974
diana.tolinacki@fondzarazvoj.rs
Слободан Јанковић
Сарадник
Јелена Самарџић
Сарадник
Соња Никић
Сарадник
Тел: 011 3283 771
sonja.nikic@fondzarazvoj.rs
Радмила Плећаш
Сарадник
Тел: 011 3283 735
radmila.plecas@fondzarazvoj.rs
Александра Узелац
Сарадник

СЕКТОР ЗА КОНТРОЛУ И НАПЛАТУ КРЕДИТА И ГАРАНЦИЈА

Весна Бобичић
Координатор сектора
Тел: 011 2628 636
vesna.bobicic@fondzarazvoj.rs
Љиљана Јеремић
Сарадник
Светлана Донић
Сарадник
Тел: 011 3281 344
svetlana.donic@fondzarazvoj.rs
Ненад Лазаревић
Сарадник
Тел: 011 3281 344
nenad.lazarevic@fondzarazvoj.rs

СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

Ања Матијас
Директор сектора
Тел: 011 2626 579; Факс: 011 2627 214
anja.matijas@fondzarazvoj.rs

Одељење за правне послове

Јелена Таминџија-Шкиљевић
Шеф одељења
Тел: 011 2624 336; Факс: 011 2627 214
jelena.tamindzija@fondzarazvoj.rs
Радован Митровић
Сарадник
Тел: 011 3282 190
rajko.mitrovic@fondzarazvoj.rs
Никола Чановић
Сарадник
Тел: 011 3283 772
nikola.canovic@fondzarazvoj.rs
Милкица Шћепановић
Сарадник
Љиљана Гледић-Филиповић
Сарадник
Дијана Божовић
Сарадник
Тел: 011 2626 875
dijana.bozovic@fondzarazvoj.rs

Одељење за опште послове и људске ресурсе

Верица Васић
Шеф одељења
Тел: 018 4150 192; Факс: 018 4555 500
verica.vasic@fondzarazvoj.rs
Немања Јанковић
Сарадник
Тел: 011 3282 190; Факс: 011 2627 214
nemanja.jankovic@fondzarazvoj.rs
Бојана Симанић
Сарадник
Тел: 011 3282 190
bojana.simanic@fondzarazvoj.rs

ПОЗОВИТЕ НАС

018 4150 200

011 2621 887

ПОСЕТИТЕ НАС

Булевар Немањића 14а, 18105 Ниш

Кнез Михаилова 14, 11000 Београд

ПИШИТЕ НАМ

office@fondzarazvoj.rs

2017. Сва права задржана. Фонд за развој Републике Србије. Дизајн Creative Web