Списак судских вештака

Списак судских вештака чије процене су прихватљиве за Фонд за развој Републике Србије

 1. Славољуб Ђорђевић, Алексинац, област Грађевинарство, тел. 063/88 32 153; 018/80 63 13
 2. Александра Нешић - Николић, Алексинац, област Пољопривреда, тел. 065/802-6000
 3. Ђорђо Куриџа, Апатин, област Грађевинарство, тел. 063/85 31 987; 025/77 77 88
 4. Звонимир Плећевић , Аранђеловац, област Грађевинарство, тел. 063/61 79 26; 034/72 55 42
 5. Милан Николић, Ариље, област Mашинска техника, тел. 31/894-557, 063/652-542
 6. Миодраг Костић, Доњи Стрижевац – Бабушница, област Грађевинарство, 064/3256906; 010/686566
 7. Зоран Арсеновић, Бадовинци, Грађевинарство и стамбено-комунална област, тел. 015/425-668; 063/205-836
 8. Зоран Нешковић, Бајина Башта, област Грађевинарство, тел. 064/856 7070; 031/861 578
 9. Проценитељ, Бачка Паланка, област Грађевинарство, тел. 021/754-834
 10. Саида Ћатиповић, Бачка Топола, област Архитектура, тел. 063/8554989, 024/715980
 11. Архитоп, Бачка Топола, област Архитектура, тел. 024/715-980
 12. Снежана Ушћумлић, Бачко добро поље, област Грађевинарство, тел. 063/542468; 021/ 724563
 13. Велибор Лазаревић, Београд, област Шумарство, тел. 011/264-5749, 011/241-2922, 011/241-2299, 064/2309-166
 14. Градски завод за вештачења, Београд, област Грађевинарство, Економско-финансијска, Архитектура, Електротехника, Машинска техника, Машинска техника, Шумарство, Саобраћај – транспорт – безбедност, тел. 011/2659-945; 011/2684-751
 15. мр Ненад Иванишевић, Београд, област Грађевинарство, тел. 011/3218-636, 063/328-964
 16. Зденка Богатај, Београд, област Грађевинарство, тел. 011/2407135, 063/405-313, 062/275-313
 17. др Стојан Шуњка, Београд, област Технологија и металургија, тел. 011/266-5353, 064/128-5286
 18. Марина Шаровић, Београд, област Архитектура, тел. 011/2416-515, 065/65-42742
 19. Бранислав Шаровић, Београд, област Архитектура, тел. 011/2416-515, 063/8048-480
 20. Сања Загорац Кнежевић, Београд, област Економско-финансијска, тел. 011/260-6988, 065/493-7090
 21. Олга Ђокић, Београд, област Архитектура , тел. 063/330 034; 011/359 1685
 22. Емил Јаноши, Београд, област Технологија и металургија, тел. 064/1768 726; 011/260 2062
 23. Инвекон градња доо, Београд, област Грађевинарство, тел. 011/3862 868
 24. Инстит. за економ. истраживања, Београд, област Електротех., Грађевинарство, технологија и металургија, тел. 011/263 2255
 25. Милан Стојисављевић, Београд, област Архитектура, тел. 064/175 7748; 011/278 5615
 26. Александар Стојисављевић, Београд, област Грађевинарство , тел. 064/1167 888; 011/278 5615
 27. Младен Настић, Нови Београд, област Грађевинарство, тел. 011/615-57-80, 063/8570-300
 28. ИЕФ ДОО, Нови Београд, област Економско финансијска,машинска техника, тел. 011/26 33 551
 29. Горан Пивнички, Бечеј, област Пољопривреда , тел. 064/1067 053; 021/691 4493
 30. Снежана Савић, Блаце, област Грађевинарство, тел. 063/427-381, 063/11509-22
 31. Ђорђевић Бранислав, Блаце, област Грађевинарство, тел. 027/37-16-77, 063/80-22-036
 32. др Миодраг Жикић, Бор, област Машинска техника, тел. 030/424-446; 063/440-641
 33. Бранислав Јовановић, Бор, област Пољопривреда, тел. 030/436-045, 064/192-79-63
 34. Милутин Стојановић, Бор, област Пољопривреда, тел. 030/249-67-04; 063/747-61-72
 35. Дејан Таникић, Бор, област Машинска техника, тел. 063/485-443
 36. Видојевић Радиша, Брус, област Машинска техника, тел. 037/82-55-48; 064/279-55-89
 37. Милета Тодоровић, Брус, област Грађевинарство, тел. 037/825-831, 063/89-331-89
 38. Радивоје Лазић, Брус, област Грађевинарство, тел. 063/815 2934; 037/826 778
 39. Петрушевић Јовица, Бујановац, област Грађевинарство, тел. 017/40-40-72; 063/8251-766
 40. Бранко Мазић, Ваљево, област Грађевинарство, тел. 064/3803-913
 41. Миломир Живковић, Ваљево, област Машинска техника, тел. 063/278 944; 014/22 14 04
 42. Благоје Богдановић, Велика Плана, област Грађевинарство, тел. 063/618 373; 026/52 1851
 43. Роберт Димитријевић, Велико Градиште, област Грађевинарство, тел. 012/66-22-33, 766-0421, 063/304-861
 44. Томић Саша, Владичин Хан, област Машинска техника, тел. 017/474-865, 063/439-362
 45. Предраг Младеновић, Владичин Хан, област Машинска техника, тел. 017/473-615; 063/634-836
 46. Власта Тодоровић, Власотинце, област Грађевинарство, тел. 064/649 6538; 016/871139
 47. Добривоје Илић, Врање, Грађевинарство, тел. 017/431-624, 064/210-3276
 48. Ристић Горан, Врање, област Грађевинарство, тел. 017/421-356, 017/410-418, 063/8156-630
 49. Зоран Јањић, Врање, област Машинска техника, тел. 017/743-1275; 066/820-3490
 50. Ђорђије Поповић, Врбас, област Пољопривреда , тел. 063/557 175; 021/706 616
 51. Владимир Дулетић, Врбас, област Грађевинарство, тел. 064/114 76 93; 021/70 63 00
 52. Славко Мајкић, Врњачка бања, област Машинска техника, тел. 064/2031 325; 036/615 881
 53. Славица Першић, Голубинци, област Грађевинарство, тел. 022/381-582, 069/3163330
 54. Василије Вујић, Горњи Милановац, област Грађевинарство, тел. 064/168 0061; 032/716151
 55. Гордан Миленковић, Зајечар, област Грађевинарство, тел. 064/816-6442
 56. Мирко Илић, Зајечар, Грађевинарство, тел. 019/424-410, 063/421-472
 57. Божидар Карличић, Земун, област Грађевинарство, тел. 011/210-32-76; 063/776-92-93
 58. Божидар Чарапић, Златибор, област Шумарство, тел. 064/81-55-264
 59. Владислав Шугић, Зрењанин, област Машинска техника, тел.023/545-945, 064/178-2886
 60. Светозар Марковић, Зрењанин, област Грађевинарство, тел.063/522 423; 023/569 201
 61. Александар Петровић, Инђија, област Грађевинарство, тел. 063/10 68 185; 022/55 26 76
 62. Живко Стојанов, Јагодина, област Машинска техника, тел. 062/211 700; 035/233 983
 63. Марко Јакић, Кањижа, област Машинска техника, тел. 063/869 8357; 024/877 517
 64. Ђорђе Ћирковић, Књажевац, област Грађевинарство, тел. 063/858-0146
 65. Зоран Ђорђевић, Књажевац - Трговиште, област Грађевинарство, тел. 019/738-006, 064/864-33-19
 66. Небојша Митић, Књажевац, област Машинска техника, тел. 019/732-884; 063/621-262
 67. Небојша Дикановић, Крагујевац, област Машинска техника, тел. 034/50-12-68
 68. Василије Пајовић, Крагујевац, област Грађевинарство, тел. 063/604216; 034/362896
 69. Горан Стевановић, Крагујевац, област Грађевинарство, тел. 064/1786537; 034/347427
 70. Душан Костић, Краљево, област Грађевинарство, тел. 036/314-977, 063/770-86-98, 064/891-22-41
 71. Милана Маринковић, Краљево, област Пољопривреда , тел. 064/1615 224; 036/354426
 72. Горан Јеремић, Краљево, област Грађевинарство, тел. 064/891 2218; 036/321 033
 73. Чапрић Александар, Краљево, област Архитектура, Грађевинарство тел. 063/831 7568; 036/234 461
 74. Чапрић Данијела, Краљево, област Грађевинарство, тел. 063/826 3471; 036/234 461
 75. Векослав Савић, Краљево, област Пољопривреда , тел. 062/761 480; 036/375 745
 76. Милутин Бандовић, Краљево, област Грађевинарство, тел. 064/640 6229; 036/324 585
 77. Зоран Јовановић, Краљево, област Машинска техника, тел. 064/120 9068; 036/381 476
 78. Миливоје Миликић, Краљево, област Машинска техника, тел. 064/2616 866; 036/353 417
 79. Радомир Бараћ, Краљево, област Грађевинарство, тел. 064/3008292; 036/311 597
 80. Дејан Аздејковић, Крушевац, област Грађевинарство, тел. 064/206-10-12
 81. Владан Чапаковић, Крушевац, област Машинска техника, тел. 037/491-722, 063/884-3372
 82. Станковић Слободан, Крушевац, област Машинска техника, тел. 037/403-673, 064/1623-633
 83. Славица Илић, Крушевац, област Архитектура , тел. 060/59 88 954, 037/455 716
 84. Родољуб Савић, Крушевац, област Машинска техника, тел. 064/16 33 488, 037/49 13 73
 85. Војин Ачански, Кула, област Грађевинарство, тел.025/729-220, 063/815-049
 86. Жарко Мишељић, Лазаревац, област Грађевинарство, тел. 011/8127-312; 069/8364-307
 87. Слободан Стојановић, Лазаревац, област Грађевинарство, тел. 064/8361-647
 88. Душан Калијадис, Лесковац, област Грађевинарство, тел. 064/200 5911; 016/218 078
 89. Сава Стојковић, Лесковац, област Машинска техника, тел. 063/426 782; 016/345 4572
 90. Борисав Диздаревић, Лозница, област Грађевинарство, тел. 064/ 88 96 168; 015/89 15 62
 91. Милић Домановић, Лучани, село Лисице, област Пољопривреда, тел. 032/227-549; 064/966-2605
 92. Јовановић Драган, Љиг, област Пољопривреда, тел. 014/84-544, 063/7799-318
 93. Рибар Маниша, Младеновац, област Грађевинарство, тел. 011/6232-970, 063/817-9972
 94. Милошевић Бобан, Ниш, област Машинска техника, тел. 064/23-73-646
 95. Новица Дикић, Ниш, област Грађевинарство, тел. 018/276-623, 063/438-331
 96. Драгољуб Јовановић, Ниш, област Грађевинарство, тел. 018/570-179, 064/254-39-48
 97. Михајловић Предраг, Ниш, област Архитектура, тел. 018/228-385, 064/81-66-443
 98. Николић Александар, Ниш, област Архитектура, тел. 018/510-800, 063/45-5539
 99. Шутановац Милутин, Ниш, област Грађевинарство, тел. 018/526-840, 064/858-7709
 100. Љиљана Илић Андрејевић, Ниш, област Грађевинарство, тел. 063/428 259; 018/591 845
 101. Дејан Миљковић, Ниш, област Машинска техника, тел. 063/133 2205; 018/4232 205
 102. Ниш инвест, Ниш, област Грађевинарство, електротехника и машинска техника, тел. 018/522 255
 103. Драган Димитријевић, Ниш, област Грађевинарство, тел. 064/826 9910; 018/234 681
 104. Дајана Ранђеловић-Ђурђевић, Ниш, област Грађевинарство, тел. 060/45 77 871; 018/577 871
 105. Драган Шаранац, Ниш, област Грађевинарство, тел. 064/315 6553; 018/24 64 23
 106. Гордана Б. Стевановић, Ниш, област Грађевинарство, тел. 064/26 22 555; 018/21 30 59
 107. Ранко Илић, Нови Пазар, област Грађевинарство, тел. 064/5058 000; 020/316 967
 108. ЦВП-Центар за вештачења и процене д.о.о, Нови Сад, Машинска техника, Саобраћај-транспорт-безбедност, Грађевинарство, Пољопривреда, Економско-финансијска, тел. 021/66-19-436
 109. Завод за судска вештачења а.д., Нови Сад, област Машинска техника, Саобраћај-транспорт-безбедност, Грађевинарство, Пољопривреда, Економско-финансијска, тел. 021/525-477, 021/521-949
 110. Станић Зоран, Нови Сад, област Грађевинарство, тел. 021/420-236, 063/516-041
 111. Војислав Бањанин, Нови Сад, област Машинска техника, Сигурност на раду, Област: Сабраћај - Транспорт - Безбедност тел. 069/195 2201; 021/493 567; 021/541 940
 112. Игор Кораћ, Нови Сад, област Пољопривреда , тел. 063/548 660; 021/541 940
 113. Славиша Неговановић, Нови Сад, област Грађевинарство, тел. 061/150 7332; 021/ 474 0356
 114. Миодраг Станишић, Орашац, област Пољопривреда, тел. 064/22 95 893; 034/74 0464
 115. Ратко Трњаковић, Панчево, област Пољопривреда тел. 013/353-997, 063/314-907
 116. Петар Суслов, Панчево, област Архитектура, тел. 013/345-493, 065/276-0711
 117. Свето Мишковић, Панчево, област Грађевинарство, тел. 064/372 8713; 013/332 291
 118. Надежда Живков, Панчево, област Архитектура, тел. 063/875 8761; 013/523 062
 119. Оливера Дабић, Панчево - Омољица, област Архитектура, тел. 063/765 2923; 013/617 441
 120. Никола Вукша, Панчево, област Машинска техника, тел. 063/701 4843; 013/347 425
 121. Светлана Јанковић, Параћин, област Грађевинарство, тел. 063/8855 792; 035/569 817
 122. Александар Станковић, Параћин, област Машинска техника, тел. 064/1171 469; 035/563 083
 123. Мирослав Савић, Параћин, област Машинска техника, тел. 062/290 332; 035/518 432
 124. Слађана Дробњаковић, Параћин, област Пољопривреда, тел. 035/564-848; 063/7151-884
 125. ЈУ-МИЛАНД ДОО, Пожаревац, област Економско-финансијска тел. 012/532 522; 069/2532 522
 126. Едина Агинчић, Пријепоље, област Архитектура тел. 064/189 4934; 033/716 236
 127. Зоран Вељковић, Прокупље, област Грађевинарство, тел. 069/122 7252; 027/32 13 73
 128. Мандић Лепосава, Рашка, област Грађевинарство, тел. 036/741-090, 064/32-11945
 129. Милан Керкез, Рума, област Грађевинарство, тел. 064/218 7588; 022/476 397
 130. Пејчић Драгољуб, Сврљиг, област Пољопривреда, тел. 018/823-077, 018/802-494, 063/893-4532, 064/831-2537
 131. Синиша Крстић, Сврљиг, област Грађевинарство, тел. 060/615 11 49; 018/821 557
 132. Владимир Мисаиловић, Севојно, област Машинска техника, тел. 064/2750 628; 031/533 132
 133. Иштван Андрушко, Сента, област Грађевинарство, тел. 063/533 929; 024/811 949
 134. Милорад Стојковић, Смедерево, област Машинска техника, тел. 064/336 7466; 026/663 048
 135. Предраг Динић, Смедерево, област Грађевинарство, тел. 063/833 2645; 026/222 738
 136. Предраг Ђурђевић, Смедерево, област Грађевинарство, тел. 063/208-927
 137. ФИМАX ДОО, Смедеревска Паланка, област Машинска техника, Грађевинарство и економско финансијска, тел. 026/321 854
 138. Митровић-Лазаревић Славенка, Сремска Митровица, област Архитектура, тел. 022/64-14-93, 063/824-3727
 139. Дубравка Илишковић, Стара Пазова, област Економско-финансијска, тел. 063/892 6457; 022/317 700
 140. Богдан Крндија, Сурчин, област Машинска техника, тел. 065/2349-136
 141. Смиљева Пауновић, Трстеник, област Грађевинарство, тел. 064/203-2237
 142. Ранђел Митић, Ћуприја, област Машинска техника, тел. 063/691 302; 035/476 369
 143. Иван Станисављевић, Ужице, област Пољопривреда , тел. 063/638 101; 031/565 638
 144. Мирослав Симовић, Ужице, област Пољопривреда , тел. 064/640 4021; 031/520 718
 145. Александар Јевђић, Ужице, област Грађевинарство, тел. 065/633 2124; 031/514 308
 146. Агенција ОЛИМПИЈА ДОО, Ужице, област Економско-финансијска и грађевинарство, тел. 031/500 300
 147. Богићевић Милена, Чачак, област Грађевинарство, тел. 032/222-056, 063/82-78905
 148. Зоран Лазовић, Чачак, област Грађевинарство, тел. 064/12536 38; 032/35 22 15
 149. Влајисав Папић, Чачак, област Пољопривреда, тел. 063/601-905
 150. Владимир Лукић, Читлук, област Машинска техника, тел. 037/692-592; 064/173-1166
 151. Милош Богдановић, Шабац, област Машинска техника, тел. 015/314-088, 064/296-2144
 152. Милан Грчић, Шид, област Грађевинарство, тел. 064/516 106; 022/719 015

ПОЗОВИТЕ НАС

018 4150 200

011 2621 887

ПОСЕТИТЕ НАС

Булевар Немањића 14а, 18105 Ниш

Кнез Михаилова 14, 11000 Београд

ПИШИТЕ НАМ

office@fondzarazvoj.gov.rs

2017. Сва права задржана. Фонд за развој Републике Србије. Дизајн Creative Web