Обавештење о проценама непокретности / опреме

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОЦЕНАМА НЕПОКРЕТНОСТИ

Поштовани,

ПРОЦЕНА НЕПОКРЕТНОСТИ

У складу са Законом о проценитељима вредности непокретности („Сл.гласник РС бр. 108/2016)  Фонд ће од 08.06.2018.год.  прихватати само процене судских вештака који поседују лиценцу издату од стране Министарства финансија.

Списак вештака  се налази на линку:  
 

ИМЕНИК ЛИЦЕНЦИРАНИХ ПРОЦЕНИТЕЉА

 

ПРОЦЕНА ОПРЕМЕ

 

Уколико је потребно извршити процену опреме/машина неопходно  је да исту врши вештак МАШИНСКЕ СТРУКЕ.  Списак вештака машинске струке прихватљивих за Фонд за развој се налази на линку:  

  
https://fondzarazvoj.gov.rs/download/spisak-sudskih-vestaka-masinske-struke.pdf

У Нишу, 13.11.2020.год.         

      
Сектор за управљање ризицима и ризичним пласманима                                                   
Директор Весна Вучетић

ПОЗОВИТЕ НАС

018 4150 200

011 2621 887

ПОСЕТИТЕ НАС

Булевар Немањића 14а, 18105 Ниш

Кнез Михаилова 14, 11000 Београд

ПИШИТЕ НАМ

office@fondzarazvoj.rs

2017. Сва права задржана. Фонд за развој Републике Србије. Дизајн Creative Web