Програм подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању
Јавни позив
Информација о спровођењу програма
Захтев за одобрење кредита - предузетници
Захтев за одобрење кредита - правна лица
Садржај потребне документације
Пословни план
Захтев кредитном бироу
Изјава о повезаним лицима
Изјава о коришћењу државне помоћи
Документација за пуштање кредита
СВА ДОКУМЕНТАЦИЈА СЕ ПРЕДАЈЕ У ДВА ПРИМЕРКА!

Фонд за развој ће прихватати захтеве за кредит/издавање гаранције са пратећом документацијом само уколико су поднети од стране оснивача, законских заступника правних лица или запослених у тим правним лицима уколико имају пуномоћје законског заступника за подношење захтева. Захтеви који буду поднети од стране других лице неће бити прихваћени.