Програм подстицаја развоја предузетништва кроз подршку инвестицијама у привреди
Јавни позив
Садржај потребне документације - Правна лица
Садржај потребне документације - Предузетници
Садржај инвестиционог програма - правна лица
Пословни план - Предузетници
Програм подстицања развоја предузетништва кроз подршку инвестицијама у привреди
Информација о спровођењу програма
Захтев Правна лица
Захтев Предузетници
Захтев кредитном бироу
Изјава о повезаним лицима
Изјава о коришћењу државне помоћи
Документација за пуштање кредита
СВА ДОКУМЕНТАЦИЈА СЕ ПРЕДАЈЕ У ДВА ПРИМЕРКА!

Фонд за развој ће прихватати захтеве за кредит/издавање гаранције са пратећом документацијом само уколико су поднети од стране оснивача, законских заступника правних лица или запослених у тим правним лицима уколико имају пуномоћје законског заступника за подношење захтева. Захтеви који буду поднети од стране других лице неће бити прихваћени.