Кредити за одржавање текуће ликвидности
Услови коришћења кредита
Садржај потребне документације - ликвидност
Пословни план
Садржај програма
Изјава о повезаним лицима
Допуна захтева - образац
Захтев кредитном бироу
Захтев за одобрење кредита - одржавање текуће ликвидности
Изјава о коришћењу државне помоћи

Фонд за развој ће прихватати захтеве за кредит/издавање гаранције са пратећом документацијом само уколико су поднети од стране оснивача, законских заступника правних лица или запослених у тим правним лицима уколико имају пуномоћје законског заступника за подношење захтева. Захтеви који буду поднети од стране других лице неће бити прихваћени.