Какав Вам је кредит потребан?
Уколико желите да реконструишете постојећи објекат или изградите нови, модернизујете производњу новом опремом, недостају Вам обртна средства, почетник сте у послу, или сте незапослени, погледајте кредите које Вам нудимо и пронађите оне који ће допринети побољшању Вашег пословања.

Актуелности...

30.01.2018.
Обавештење

Дана 29.01.2018. године одржана је 10. седница Управног одбора Фонда.

На седници су донете одлуке о одобравању кредита из средстава:

- Програм Фонда за развој Републике Србије

По програму Фонда oдобрено је укупно 73 захтева за кредите Фонда у износу од 228.917.541,29 рсд и 46.383.231,98 рсд бесповратних средстава:

- дугорочних кредита за трајна обртна средства-правна лица,одобрено је 6 кредита у износу од 89.900.000,00 рсд;
- дугорочних кредита за трајна обртна средства-предузетници, одобрена су 4 кредита у износу од 28.490.000,00 рсд;
- дугорочних кредита за инвестиције –предузетници , одобрен је 1 кредит у износу од 2.300.000,00 рсд;
- start up кредити за правна лица и предузетнике по Програм подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању одобрена су 62 кредита у износу од 108.227.541,29 рсд и 46.383.231,98 рсд бесповратних средстава;

На истој седници одбијена су 32 захтева за кредит у износу 78.699.968,09 рсд:

- 3 захтева за правна лица;
- 3 захтева за предузетнике;
- 26 захтева за START UP-кредити за почетнике у пословању / правна лица и предузетници/, по Уредби о подстицајима развоју предузетништва за 2017.годину.

28.12.2017.
Обавештење

Дана 28.12.2017. године одржана је 8. седница Управног одбора Фонда.

На седници су донете одлуке о одобравању кредита из средстава:

- Програм Фонда за развој Републике Србије

По програму Фонда oдобрено је укупно 65 захтева за кредите Фонда у износу од 910.680.888,58 рсд и 135.711.617,68 рсд бесповратних средстава:

- дугорочних кредита за инвестиције - правна лица, одобренa су 2 кредита у износу од 361.487.600,00 рсд;
- дугорочних кредита за трајна обртна средства - правна лица,одобрена су 2 кредита у износу од 23.000.000,00 рсд;
- дугорочних кредита за трајна обртна средства - предузетници, одобрена су 3 кредита у износу од 6.700.000,00 рсд;
- инвестициони кредити за правна лица и предузетнике по Програму подстицања развоја предузетништва кроз подршку инвестицијама у привреди одобрено је 37 кредита, у износу од 483.145.953,64 рсд и 120.134.188,42 рсд бесповратних средстава;
- start-up кредита за правна лица и предузетнике по Програму подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању одобрен је 21 кредит у износу од 36.347.334,94 рсд и 15.577.429,26 рсд бесповратних средстава;
- споразумно регулисање обавеза - одобрена су 3 захтева у износу од 48.236.035,22 рсд; и
- УППР - реорганизација прихваћен је 1 захтев у износу од 70.143.212,63 рсд;

На истој седници одбијено је 10 захтева за кредит у износу 90.334.024,36 рсд:

- 1 захтев за предузетнике;
- 1 захтев за Start-up кредити за почетнике у пословању / правна лица и предузетници/, по Уредби о подстицајима развоју предузетништва за 2017.годину;
- 8 захтева по Програму кроз подршку инвестицијама у привреди.

27.12.2017.
ОБАВЕШТЕЊЕ

1. Пријем кредитних захтева за почетнике по ПРОГРАМУ ПОДСТИЦАЊА РАЗВОЈА ПРЕДУЗЕТНИШТВА КРОЗ ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ ЗА ПОЧЕТНИКЕ У ПОСЛОВАЊУ У 2017. ГОДИНИ, вршиће се до краја текуће године.

27.12.2017.
ОБАВЕШТЕЊЕ

2. Фонд за развој РС ће у петак 29.12.2017.године радити са странкама до 12.00 часова. Понедељак и уторак, 01. и 02. јануар у складу са Законом о државним празницима, Фонд неће радити.

18.12.2017.
Обавештење

Дана 18.12.2017. године одржана је 7. седница Управног одбора Фонда.

На седници су донете одлуке о одобравању кредита из средстава:

- Програм Фонда за развој Републике Србије

По програму Фонда oдобрено је укупно 58 захтева за кредите Фонда у износу од 465.626.661,60 рсд:

- дугорочни кредити за инвестиције-правна лица, одобренa су 2 кредита у износу од 17.720.000,00 рсд;
- дугорочни кредити за трајна обртна средства-правна лица, одобрена су 2 кредита у износу од 5.500.000,00 рсд;
- дугорочни кредити за инвестиције - предузетници, одобрена су 2 кредита у износу од 11.022.324,02 рсд;
- дугорочни кредити за трајна обртна средства - предузетници, одобрена су 3 кредита у износу од 8.500.000,00 рсд;
- инвестициони кредити за правна лица и предузетнике по Програму подстицања развоја предузетништва кроз подршку инвестицијама у привреди, одобрена су 32 кредита, у износу од 395.939.895,12 рсд и 94.707.901,48 рсд бесповратних средстава;
- start up кредити за правна лица и предузетнике по Програму подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању, одобрено је 17 кредита у износу од 26.944.442,26 рсд и 11.547.618,19 рсд бесповратних средстава;
- споразумно регулисање обавеза, одобрена су 2 захтева у износу од 2.198.198,40 рсд;

На истој седници одбијена су 23 захтева за кредит у износу 149.289.976,38 рсд:

- 4 захтева за правна лица;
- 6 захтева за START UP - кредити за почетнике у пословању /правна лица и предузетници/, по Уредби о подстицајима развоју предузетништва за 2017.годину;
- 13 захтева по Програму кроз подршку инвестицијама у привреди.

30.11.2017.
Обавештење

Дана 30.11.2017. године одржана је 6.седница Управног одбора Фонда.

На седници су донете одлуке о одобравању кредита из средстава:

- Програм Фонда за развој Републике Србије

По програму Фонда oдобрено је укупно 60 захтева за кредите Фонда у износу од 413.987.183,72 рсд:

- дугорочних кредита за инвестиције - правна лица, одобрено је 5 кредита у износу од 77.800.000,00 рсд;
- дугорочних кредита за трајна обртна средства - правна лица, одобрена су 3 кредита у износу од 18.500.000,00 рсд;
- дугорочних кредита за трајна обртна средства - предузетници, одобрена су 4 кредита у износу од 22.299.000,00 рсд;
- инвестициони кредити за правна лица и предузетнике по Програму подстицања развоја предузетништва кроз подршку инвестицијама у привреди, одобрено је 17 кредита, у износу од 247.248.928,28 рсд и 59.312.232,07 рсд бесповратних средстава;
- start up кредита за правна лица и предузетнике по Програму подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању, одобрен је 31 кредит у износу од 48.238.255,44 рсд и 20.673.538,09 рсд бесповратних средстава;
- Уступање потраживања уз накнаду, одобрена су 2 захтева у износу од 4.160.676,77 рсд; и
- УППР – реорганизација, прихваћена су 2 захтева у износу од 142.685.499,20 рсд;

На истој седници одбијено је 17 захтева за кредит у износу 42.930.697,80 рсд:

- 1 захтев за правна лица;
- 4 захтева за предузетнике;
- 11 захтев за START UP - кредити за почетнике у пословању /правна лица и предузетници/, по Уредби о подстицајима развоју предузетништва за 2017.годину;
- 1 захтев по Програму кроз подршку инвестицијама у привреди.

09.11.2017.
Обавештење

Дана 09.11.2017. године одржана је 4.седница Управног одбора Фонда.

На седници су донете одлуке о одобравању кредита из средстава:

- Програм Фонда за развој Републике Србије

По програму Фонда oдобрено је укупно 52 захтева за кредите Фонда у износу од 293.293.460,10 рсд:

- дугорочних кредита за инвестиције - правна лица, одобрена су 3 кредита у износу од 65.768.612,13 рсд;
- дугорочних кредита за трајна обртна средства - правна лица, одобрена су 4 кредита у износу од 34.000.000,00 рсд;
- дугорочних кредита за инвестиције - предузетници, одобрена су 4 кредита у износу од 5.600.000,00 рсд;
- дугорочних кредита за трајна обртна средства - предузетници, одобрено је 11 кредита у износу од 26.900.000,00 рсд;
- инвестициони кредити за правна лица и предузетнике по Програму подстицања развоја предузетништва кроз подршку инвестицијама у привреди, одобрено је 9 кредита, у износу од 124.495.881,58 рсд и 31.123.970,49 рсд бесповратних средстава;
- start up кредита за правна лица и предузетнике по Програму подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању, одобрен је 21 кредит у износу од 36.528.966,39 рсд и 15.655.271,32 рсд бесповратних средстава;
- за споразумно регулисање обавеза одобрен је 1 захтев у износу од 12.230.982,00 рсд;
- УППР - реорганизација одобрен је 1 захтев у износу од 23.175.437,33 рсд;

На истој седници одбијенo je 28 захтева за кредит:

- 5 захтева за правна лица;
- 1 захтев за предузетнике;
- 18 захтевa за START UP - кредити за почетнике у пословању /правна лица и предузетници/, по Уредби о подстицајима развоју предузетништва за 2017.годину;
- 4 захтева по Програму кроз подршку инвестицијама у привреди.

12.10.2017.
Обавештење

Дана 12.10.2017. године одржана је 3. седница Управног одбора Фонда.

На седници су донете одлуке о одобравању кредита из средстава:

- Програм Фонда за развој Републике Србије

По програму Фонда oдобрено је укупно 67 захтева за кредите Фонда у износу од 386.723.773,38 рсд:

- за инвестиционе кредите - правна лица, одобренo је 5 захтева у износу од 100.070.678,42 рсд;
- за трајна обртна средства – правна лица, одобрено је 8 захтева у износу од 92.000.000,00 рсд;
- за инвестиционе кредите – предузетници, одобрено је 5 захтева у износу од 14.851.913,60 рсд;
- за трајна обртна средства – предузетници, одобрено је 8 захтева у износу од 17.000.000,00 рсд;
- развојни пројекти за правна лица и предузетнике по Програму подстицања развоја предузетништва кроз развојне пројекте, одобренo је 14 захтева, кредит Фонда у износу 117.112.524,90 и 29.278.150,23 рсд бесповратних средстава;
- за START UP-кредити за почетнике /правна лица и предузетници/, по Уредби о подстицајима развоју предузетништва зa 2017 годину, одобренo је 26 захтева, кредит Фонда у износу oд 40.688.656,46 рсд и 17.437.997,40 рсд бесповратних средстава;
- кредит за одржавање текуће ликвидности: 1 захтев у износу од 5.000.000,00 рсд;
- споразумно регулисање обавеза: 1 кредит у износу од 17.532.532,00 рсд;
- финансисјко реструктурирање, промена начина плаћања за 1 захтев у износу од 182.156.061,62 рсд;
- УППР –реорганизација за 2 захтева у износу од 4.610.612.770,81;
- Уступање потраживања уз накнаду за 1 захтев.

На истој седници одбијено је 34 захтева за кредит:

- 7 захтева за правна лица;
- 21 захтев за START UP-кредити за почетнике у пословању /правна лица и предузетници/, по Уредби о подстицајима развоју предузетништва за 2017. годину;
- 6 захтева за развојне пројекте за правна лица и предузетнике по Програму подстицања развоја предузетништва кроз развојне пројекте;

19.09.2017.
ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавамо заинтересоване привредне субјекте да је почео пријем захтева за финансирање у оквиру Програма подстицања развоја предузетништва кроз подршку инвестицијама у привреди, који заједнички реализују Министарство привреде и Фонд за развој. Захтеви се примају док се средства из Програма не утроше, а најкасније до 01. децембра 2017. године. Детаљније информације о Програму и документацији коју је потребно доставити, можете наћи на овом сајту о оквиру одељка „кредити и гаранције“.

08.09.2017.
Обавештење

Дана 08.09.2017. године одржана је 2. седница Управног одбора Фонда.

На седници су донете одлуке о одобравању кредита из средстава:

- Програм Фонда за развој Републике Србије

По програму Фонда oдобрено је укупно 65 захтева за кредите Фонда у износу од 266.739.271,66 рсд

- за инвестиционе кредите – предузетници, одобрена су 2 захтева у износу од 4.800.000,00 рсд;
- за трајна обртна средства - правна лица, одобрена су 2 захтева у износу од 10.000.000,00 рсд;
- за трајна обртна средства – предузетници, одобрено је 12 захтева у износу од 28.000.000,00 рсд;
- за развојне пројекте за правна лица и предузетнике по Програму подстицања развоја предузетништва кроз развојне пројекте, одобренo је 19 захтева, кредит Фонда у износу 158.793.096,47 рсд и 39.698.274,13 рсд бесповратних средстава;
- за START UP-кредити за почетнике /правна лица и предузетници/, по Уредби о подстицајима развоју предузетништва зa 2017 годину, одобренo је 29 захтева, кредит Фонда у износу oд 59.146.175,19 рсд и 25.366.360,21 рсд бесповратних средстава;
- за споразумно регулисање обавезе одобрена су 2 захтева у износу од 80.946.366,00 рсд;
- за репрограм одобрен је 1 захтев у износу од 2.666.780,56 рсд;
- за ослобађање уписаног заложног права 1 захтев у износу од 2.957.746,00;
- за текућу ликвидност 1 захтев у износу од 6.000.000,00;

На истој седници одбијено је 19 захтева за кредит.

- 4 захтева за правна лица:
- 1 захтев за предузетнике;
- 12 захтева за START UP-кредити за почетнике у пословању /правна лица и предузетници/, по Уредби о подстицајима развоју предузетништва за 2017.годину;
-2 захтева за развојне пројекте за правна лица и предузетнике по Програму подстицања развоја предузетништва кроз развојне пројекте;
- одбијен је и 1 захтев за репрограм;

01.08.2017.
Обавештење

Дана 01.08.2017. године одржана је 1.седница Управног одбора Фонда.

На седници су донете одлуке о одобравању кредита из средстава:

- Програм Фонда за развој Републике Србије

По програму Фонда oдобрено је укупно 89 захтева за кредите у износу од 631.548.690,50 рсд

- за инвестиционе кредите - правна лица, одобренo је 5 захтева у износу од 157.177.171,00 рсд;
- за инвестиционе кредите – предузетници, одобрена су 4 захтева у износу од 7.780.091,01 рсд;
- за трајна обртна средства-правна лица, одобрено је 10 захтева у износу од 104.000.000,00 рсд;
- за трајна обртна средства – предузетници, одобрен је 1 захтев у износу од 2.000.000,00 рсд;
- за развојне пројекте за правна лица и предузетнике по Програму подстицања развоја предузетништва кроз развојне пројекте, одобренo је 30 захтева, кредит Фонда у износу 296.381.711,12 рсд и 74.095.428,29 рсд бесповратних средстава;
- за START UP-кредити за почетнике/ правна лица и предузетници/, по Уредби о подстицајима развоју предузетништва зa 2017 годину, одобренo је 39 захтева, кредит Фонда у износу oд 64.209.717,37 рсд и 27.519.350,76 рсд бесповратних средстава;
- за споразумно регулисање обавезе одобрено је 3 захтева у износу од 29.910.137,00 рсд;
- за репрограм одобрен је 1 захтев у износу од 9.732.680,00 рсд;
- за УППР - реорганизација одобрен је 1 захтев у износу од 407.476.345,20 рсд;
- за уступање потраживања уз накнаду, одобрен је 1 захтев у износу од 5.460.627,00 рсд;

На истој седници одбијена су 24 захтева за кредит.

- 1 захтев за правна лица;
- 1 захтев за предузетнике;
- 19 захтева за START UP-кредити за почетнике у пословању / правна лица и предузетници/, по Уредби о подстицајима развоју предузетништва за 2017.годину;
-3 захтева за развојне пројекте за правна лица и предузетнике по Програму подстицања развоја предузетништва кроз развојне пројекте;
- одбијен је и 1 захтев за репрограм;

27.06.2017.
ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавамо све заинтересоване привреднике да захтеве за финансирање у оквиру Програма подстицања развоја предузетништва кроз развојне пројекте, који заједнички реализују Министарство привреде и Фонд за развој, сходно одредбама програма, могу поднети Фонду за развој до 30. јуна 2017. године

Министарство привреде настојаће да у најскоријем периоду обезбеди наставак спровођења овог програма, о чему ће заинтересовани бити благовремено обавештени.

20.06.2017.
Обавештење

Дана 20.06.2017. године одржана је 12. седница Управног одбора Фонда.

На седници су донете одлуке о одобравању кредита из средстава:

- Програм Фонда за развој Републике Србије

По програму Фонда oдобрено је укупно 45 захтева за кредите Фонда у износу од 365.750.419,13 рсд

- за инвестиционе кредите - правна лица, одобрено је 7 захтева у износу од 129.875.948,32 рсд;
- за инвестиционе кредите – предузетници, одобрена су 3 захтева у износу од 11.792.960,00 рсд;
- за трајна обртна средства-правна лица, одобрена су 4 захтева у износу од 50.000.000,00 рсд;
- за трајна обртна средства – предузетници, одобрено је 8 захтева у износу од 22.400.000,00 рсд;
- развојни пројекти за правна лица и предузетнике по Програму подстицања развоја предузетништва кроз развојне пројекте, одобренo је 14 захтева, кредит Фонда у износу 132.837.744,69 и 33.209.436,18 рсд бесповратних средстава;
- за START UP-кредити за почетнике /правна лица и предузетници/ по Уредби о подстицајима развоју предузетништва зa 2017 годину, одобренo је 9 захтева, кредит Фонда у износу oд 9.843.766,12 рсд и 4.218.756,51 рсд бесповратних средстава;
- споразумно регулисање обавеза 1 кредит у износу од 60.917.399,00На истој седници одбијено је 6 захтева за кредит:

- 1 захтев за предузетнике;
- 5 захтева за START UP-кредите за почетнике у пословању /правна лица и предузетници/ по Уредби о подстицајима развоју предузетништва за 2017.годину

30.05.2017.
Обавештење

Дана 30.05.2017. године одржана је 11. седница Управног одбора Фонда.

На седници су донете одлуке о одобравању кредита из средстава:

- Програм Фонда за развој Републике Србије

По програму Фонда oдобрено је укупно 39 захтева за кредите Фонда у износу од 229.356.155,70 рсд

- за инвестиционе кредите - правна лица, одобрена су 2 захтева у износу од 30.000.000,00 рсд;
- за трајна обртна средства-правна лица, одобрен је 1 захтев у износу од 5.000.000,00 рсд;
- за трајна обртна средства – предузетници, одобрен je 1 захтев у износу од 2.500.000,00 рсд;
- развојни пројекти за правна лица и предузетнике по Програму подстицања развоја предузетништва кроз развојне пројекте, одобренo је 16 захтева , кредит Фонда у износу 139.449.148,08 рсд и 35.062.287,27 рсд бесповратних средстава;
- за START UP-кредити за почетнике/ правна лица и предузетници/ по Уредби о подстицајима развоју предузетништва зa 2017 годину, одобренo је 17 захтева, кредит Фонда у износу oд 29.807.007,62 рсд и 12.774.432,14 рсд бесповратних средстава;
- за кредит за одржавање текуће ликвидности за правна лица, одобрен је 1 захтев у износу од 18.600.000,00 рсд;
- за кредит за одржавање текуће ликвидности за предузетнике, одобрен је 1 захтев у износу од 4.000.000,00 рсд;
- за финансијско реструктурирање одобрен је 1 захтев у износу од 21.211.866,52 рсд;
- уступање потраживања уз накнаду, одобрен је 1 захтев;
- Одобрен je и 1 УППР;


На истој седници одбијен је 21 захтев за кредит и 1 захтев за репрограм:

- 1 захтев за правна лица;
- 1 захтев за предузетнике;
- 5 захтева за развојне пројекте за правна лица и предузетнике по Програму подстицања развоја предузетништва кроз развојне пројекте;
- 14 захтева за START UP-кредити за почетнике у пословању / правна лица и предузетници/, по Уредби о подстицајима развоју предузетништва за 2017.годину;

03.05.2017.
Обавештење

Дана 03.05.2017. године одржана је 10. седница Управног одбора Фонда.

На седници су донете одлуке о одобравању кредита из средстава:

- Програм Фонда за развој Републике Србије

По програму Фонда oдобрено је укупно 50 захтева за кредите Фонда у износу од 393.902.163,10 рсд

- за инвестиционе кредите - правна лица, одобрена су 4 захтева у износу од 120.915.500,00 рсд;
- за инвестиционе кредите – предузетници, одобрен је 1 захтев у износу од 1.684.800,00 рсд;
- за трајна обртна средства - правна лица , одобрено је 4 захтева у износу од 73.000.000,00 рсд;
- за трајна обртна средства – предузетници, одобрено је 7 захтева у износу од 20.692.000,00 рсд;
- развојни пројекти за правна лица и предузетнике по Програму подстицања развоја предузетништва кроз развојне пројекте, одобренo је 18 захтева, кредит Фонда у износу 151.934.069,88 рсд и 37.983.516,81 рсд бесповратних средстава;
- за START UP-кредити за почетнике / правна лица и предузетници / по Уредби о подстицајима развоју предузетништва зa 2017 годину, одобренo је 16 захтевa, кредит Фонда у износу 25.675.793,22 рсд и 11.003.911,37 рсд бесповратних средстава;
- одобрено је 1 споразумно регулисање обавеза;
- Одобрена je и 1 УППР;

На истој седници одбијени су и захтеви за кредите:

- 2 захтевa за предузетнике;
- 9 захтева за развојне пројекте за правна лица и предузетнике по Програму подстицања развоја предузетништва кроз развојне пројекте;
- 8 захтева за START UP-кредити за почетнике / правна лица и предузетници / по Уредби о подстицајима развоју предузетништва за 2017. годину;


29.03.2017.
Обавештење

Дана 29.03.2017. године одржана је 9. седница Управног одбора Фонда.

На седници су донете одлуке о одобравању кредита из средстава:

- Програм Фонда за развој Републике Србије

По програму Фонда oдобрено је укупно 44 захтева за кредите Фонда у износу од 291.780.314,61 рсд

- за инвестиционе кредите - правна лица, одобрена су 4 захтева у износу од 61.100.000,00 рсд;
- за инвестиционе кредите – предузетници, одобренo је 8 захтева у износу од 34.100.000,00 рсд;
- за трајна обртна средства - правна лица , одобрено је 5 захтева у износу од 27.000.000,00 рсд;
- за трајна обртна средства – предузетници, одобрено је 8 захтева у износу од 20.100.000,00 рсд;
- развојни пројекти за правна лица и предузетнике по Програму подстицања развоја предузетништва кроз развојне пројекте, одобренo је 13 захтева, кредит Фонда у износу 135.219.557,61 рсд и 33.804.889,14 рсд бесповратних средстава;
- за START UP-кредити за почетнике / правна лица и предузетници / по Уредби о подстицајима развоју предузетништва зa 2016 годину, одобренo је 5 захтева, кредит Фонда у износу 11.320.757,00 рсд и 4.851.753,00 рсд бесповратних средстава;
- за START UP-кредити за почетнике / правна лица и предузетници / по Уредби о подстицајима развоју предузетништва зa 2017 годину, одобрен је 1 захтев, кредит Фонда у износу 2.940.000,00 рсд и 1.260.000,00 рсд бесповратних средстава;
- одобрено је 1 споразумно регулисање обавеза;
- Одобрена су и 2 УППР-а

На истој седници одбијени су и захтеви за кредите:

- 1 захтев за правна лица;
- 5 захтева за START UP-кредити за почетнике / правна лица и предузетници / по Уредби о подстицајима развоју предузетништва 2016 и 2017. година;
- одбијена су 2 захтева за споразумно регулисање обавеза и
- одбијена су и 3 захтева за УППР

28.02.2017.
Обавештење

Дана 28.02.2017. године одржана је 8. седница Управног одбора Фонда.

На седници су донете одлуке о одобравању кредита из средстава:

- Програм Фонда за развој Републике Србије

По програму Фонда oдобрено је укупно 76 захтева за кредите Фонда у износу од 310.448.643,26 рсд

- за инвестиционе кредите - правна лица, одобрена су 3 захтева у износу од 42.550.000,00 рсд;
- за инвестиционе кредите –предузетници, одобренo je 8 захтева у износу од 18.208.100,00 рсд;
- за трајна обртна средства-правна лица , одобрена су 4 захтева у износу од 25.500.000,00 рсд;
- за трајна обртна средства – предузетници, одобрено је 6 захтева у износу од 17.450.000,00 рсд;
- развојни пројекти за правна лица и предузетнике по Програму подстицања развоја предузетништва кроз развојне пројекте, одобренo је 6 захтева за кредит Фонда у износу 113.256.861,31 рсд и 28.314.422,79 рсд бесповратних средстава;
- за START UP-кредити за почетнике/ правна лица и предузетници/, по Уредби о подстицајима развоју предузетништва, одобренo је 49 захтева за кредит Фонда у износу 93.483.681,95 рсд и 40.008.799,73 рсд бесповратних средстава;
- Одобрен је и 1 УППР;

На истој седници одбијена су 43 захтева за кредит:

- 3 захтева за правна лица;
- 39 захтева за START UP-кредити за почетнике/ правна лица и предузетници/, по Уредби о подстицајима развоју предузетништва;
- 1 захтев за Развојне пројекте за правна лица и предузетнике

23.01.2017.
Обавештење

Дана 23.01.2017. године одржана је 6. седница Управног одбора Фонда.

На седници су донете одлуке о одобравању кредита из средстава:

- Програм Фонда за развој Републике Србије

По програму Фонда oдобрено је укупно 38 захтева за кредите Фонда у износу од 266.864.125,26 рсд

- за инвестиционе кредите - правна лица, одобрена су 3 захтева у износу од 85.583.500,00 рсд;
- за инвестиционе кредите –предузетници, одобрена су 2 захтева у износу од 3.300.000,00 рсд;
- за трајна обртна средства-правна лица , одобрено је 9 захтева у износу од 141.000.000,00 рсд;
- за трајна обртна средства – предузетници, одобрена су 3 захтева у износу од 4.000.000,00 рсд ;
- за START UP-кредити за почетнике /правна лица и предузетници/ по Уредби о подстицајима развоју предузетништва, одобрен је 21 захтев за кредит Фонда у износу 32.980.625,26 рсд и 14.134.553,40 рсд бесповратних средстава;
- Одобрено је и 1 финансијско реструктурирање.

На истој седници одбијена су 35 захтева за кредит:

- 2 захтева за правна лица;
- 33 захтева за START UP-кредите за почетнике /правна лица и предузетници/ по Уредби о подстицајима развоју предузетништва;
- 1 репрограм

27.12.2016.
САОПШТЕЊЕ

ЗАВРШАВА СЕ ПРОГРАМ МИНИСТАРСТВА ПРИВРЕДЕ И ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ЗА ПОЧЕТНИКЕ У ПОСЛОВАЊУ

ПОВОЉНА КРЕДИТНА ПОДРШКА ПОЧЕТНИЦИМА И НАРЕДНЕ ГОДИНЕ


Програм Министарства привреде и Фонда за развој који је намeњен почетницима у пословању завршaва се у петак, 30. децембра 2016. године. Сви захтеви који су предати Фонду за развој закључно са тим датумом биће узети у разматрање. Велико интересовање је владало за овај програм током 2016. године, који је комбинацијa бесповратних средстава државе и повољног кредита Фонда за развој, и до сада је подржано 200 привредника у почетној фази пословања, док је преко 120 захтева у фази обраде.

Подршка почетницима у пословању биће настављена и почетком 2017. године у оквиру новог програма, за који је Министарство привреде у буџету определило 150 милиона динара бесповратних средстава, док ће Фонд пласирати још 350 милиона динара повољних кредитних средстава.

Министарство привреде ће расписати јавни позив за реализацију новог програма, о чему ће јавност бити благовремено обавештена.

27.12.2016.
Обавештење

Дана 27.12.2016. године одржана је 4. седница Управног одбора Фонда.

На седници су донете одлуке о одобравању кредита из средстава:

- Програм Фонда за развој Републике Србије

По програму Фонда oдобрено је укупно 59 захтева за кредите Фонда у износу од 340.235.228,93 рсд

- за инвестиционе кредите - правна лица, одобрено је 6 захтева у износу од 149.800.000,00 рсд;
- за инвестиционе кредите –предузетници, одобрена су 3 захтева у износу од 14.198.824,80 рсд;
- за трајна обртна средства-правна лица, одобрено је 6 захтева у износу од 78.000.000,00 рсд;
- за трајна обртна средства – предузетници, одобрена су 2 захтева у износу од 5.500.000,00 рсд;
- за START UP-кредити за почетнике /правна лица и предузетници/ по Уредби о подстицајима развоју предузетништва, одобрено је 40 захтева за кредит Фонда у износу 67.736.404,13 рсд и 29.029.891,31 рсд бесповратних средстава;
- кредити за текућу ликвидност, одобрена су 2 захтева у износу од 25.000.000,00
- Репрограм - одобрена су 2 репрограма у износу од 12.247.939,47 рсд

На истој седници одбијено је 48 захтева за кредит:

- 9 захтева за правна лица;
- 1 захтев за предузетнике;
- 38 захтева за START UP-кредити за почетнике /правна лица и предузетници/ по Уредби о подстицајима развоју предузетништва;
- 1 репрограм

22.11.2016.
Обавештење

Дана 22.11.2016. године одржана је 3.седница Управног одбора Фонда.

На седници су донете одлуке о одобравању кредита из средстава:

- Програм Фонда за развој Републике Србије

По програму Фонда oдобрено је укупно 47 захтева за кредите Фонда у износу од 245.426.520,49 рсд

- за инвестиционе кредите - правна лица, одобрена су 4 захтева у износу од 98.500.000,00 рсд;
- за инвестиционе кредите –предузетници, одобренa су 4 захтева у износу од 13.741.508,50 рсд;
- за трајна обртна средства-правна лица, одобрена су 4 захтева у износу од 76.000.000,00 рсд;
- за трајна обртна средства – предузетници, одобрено је 5 захтева у износу од 10.300.000,00 рсд;
- за START UP-кредити за почетнике /правна лица и предузетници/, по Уредби о подстицајима развоју предузетништва, одобрено је 30 кредита Фонда у износу 46.885.011,99 рсд и 20.093.573,27 рсд бесповратних средстава;
- Репрограм - одобрена су 2 репрограма;
- УППР – одобрен је 1 УППР;

На истој седници одбијено је 27 захтева за кредит.

- 4 захтева за правна лица;
- 2 захтева за предузетнике;
- 21 захтева за START-UP - кредити за почетнике /правна чица и предузетници/, по Уредби о подстицајима развоју предузетништва

01.11.2016.
Обавештење

Дана 01.11.2016. године одржана је 2. седница Управног одбора Фонда у новом сазиву.

На седници су донете одлуке о одобравању кредита из средстава:

- Програм Фонда за развој Републике Србије

По програму Фонда oдобрено је укупно 48 захтева за кредит у износу 159.173.457,55 динара од којих:

- за инвестиционе кредите - правна лица, одобрена су 3 кредита у износу од 31.000.000,00;
- за инвестиционе кредите – предузетници, одобрен је 1 кредит у износу од 3.000.000,00;
- за трајна обртна средства - правна лица , одобрено је 11 кредита у износу од 71.000.000,00;
- за трајна обртна средства – предузетници, одобрено је 7 кредита у износу од 13.500.000,00;
- за START-UP – кредити за почетнике /правна лица и предузетници/, по Уредби о подстицајима развоју предузетништва, одобрено је 26 захтева за кредите у укупном износу од 40.673.457,55 рсд из средстава Фонда за развој РС и 17.407.663,66 рсд бесповратних средстава из средстава министарства привреде.


- Кредити су одобрени са роком отплате од пет до десет година, у оквиру којих је период почетка од једне до две године и са каматном стопом од 3% на годишњем нивоу.
Такође су у складу са Програмом Фонда за развој РС, одобрена су 2 кредита за репрограм и 1 захтев за УППР.

Одбијен је и 41 захтев за кредит од којих:

-14 захтева за правна лица;
- 1 захтев за предузетнике;
- 26 захтева за START-UP

26.09.2016.
Обавештење

Дана 26.09.2016. године одржана је 1. седница Управног одбора Фонда у новом сазиву.

На седници су донете одлуке о одобравању кредита из средстава:

- Програм Фонда за развој Републике Србије

По програму Фонда oдобрено је укупно 82 захтева за кредит у износу од 402.575.080,02 динара од којих:

- за инвестиционе кредите - правна лица, одобрено је 4 кредита у износу од 28.561.000,00;
- за инвестиционе кредите – предузетници, одобрено је 19 кредита у износу од 264.100.000,00;
- за трајна обртна средства - правна лица , одобрена су 3 кредита у износу од 13.700.000,00;
- за трајна обртна средства – предузетници, одобрено је 9 кредита у износу од 27.500.000,00;
- за START-UP –кредити за почетнике / правна лица и предузетници / по Уредби о подстицајима развоју предузетништва, одобрено је 47 захтева за кредите у укупном износу од 68.714.080,20 рсд из средства Фонда за развој РС и 29.450.604,83 рсд бесповратних средстава из средстава министартсва привреде.

Кредити су одобрени са роком отплате од пет до десет година, у оквиру којих је период почека од једне до две године и са каматном стопом од 3% на годишњем нивоу.
Такође je у складу са Програмом Фонда за развој РС, одобрен 1 кредита за репрограм и 1 захтев за УППР.

На истој седници одбијено је 50 захтева за кредите од којих:

- 19 захтева за правна лица;
- 8 захтева за предузетнике;
- 23 захтевa за START UP-кредити за почетнике/ правна лица и предузетници/, по Уредби о подстицајима развоју предузетништва;
- Одбијен је и 1 План реорганизације

04.08.2016.
Обавештење

Дана 04.08.2016. године одржана је 35. седница Управног одбора Фонда.

На седници су донете одлуке о одобравању кредита из средстава:

- Програм Фонда за развој Републике Србије

По програму Фонда oдобрено је укупно 47 захтева за кредите у износу од 208.231.997,96 рсд и 23.668.955,28 рсд бесповратних средства од којих:

- за инвестиционе кредите - правна лица, одобрена су 4 захтева у износу од 70.700.000,00 рсд;
- за инвестиционе кредите – предузетници, одобрена су 3 захтева у износу од 6.880.000,00 рсд;
- за трајна обртна средства - правна лица, одобрено је 5 захтева у износу од 45.000.000,00 рсд;
- за трајна обртна средства – предузетници, одобрена су 3 захтева у износу од 9.500.000,00 рсд;
- за START UP-кредити за почетнике/ правна лица и предузетници/, по Уредби о подстицајима развоју предузетништва, одобрено је 29 кредита Фонда у износу 52.151.997,96 рсд и 23.668.955,28 рсд бесповратних средстава;
- за oдржавање текуће ликвидности – одобрена су 3 кредита у износу од 24.000.000,00 рсд;

На истој седници одбијено је 26 захтева за кредит.

- 6 захтева за правна лица;
- 4 захтев за предузетнике;
- 16 захтевa за START UP-кредити за почетнике/ правна лица и предузетници/, по Уредби о подстицајима развоју предузетништва;

Све информације о одобреним захтевима за кредит објављене су на сајту www.fondzarazvoj.gov.rs/списак одобрених/одбијених кредитних захтева.

Списак свих реализованих захтева за кредит и исплаћених средстава биће објављен на сајту www.godinapreduzetnistva.rs одмах, након испуњења свих потребних законских процедура и исплате истих.

14.07.2016.
Обавештење

Дана 14.07.2016. године одржана је 34.седница Управног одбора Фонда.

На седници су донете одлуке о одобравању кредита из средстава:

- Програм Фонда за развој Републике Србије

По програму Фонда oдобрено је укупно 36 захтева за кредите Фонда у износу од 145.699.535,74 рсд и 9.812.116,70 рсд бесповратних средства од којих:

- за инвестиционе кредите - правна лица, одобрена су 3 захтева у износу од 14.000.000,00 рсд;
- за инвестиционе кредите –предузетници, одобрена су 3 захтева у износу од 5.490.366,12 рсд;
- за трајна обртна средства-правна лица , одобрено је 9 захтева у износу од 61.000.000,00 рсд;
- за трајна обртна средства – предузетници, одобрено је 8 захтева у износу од 16.300.000,00 рсд;
- за START UP-кредити за почетнике/ правна лица и предузетници/, по Уредби о подстицајима развоју предузетништва, одобрено је 10 кредита Фонда у износу 23.609.169,62 рсд и 9.812.116,70 рсд бесповратних средстава;
- за oдржавање текуће ликвидности – одобрена су 3 кредита у износу од 25.300.000,00 рсд;
- УППР – одобрен је 1 УППР;

На истој седници одбијено је 13 захтева за кредит.

- 8 захтева за правна лица;
- 1 захтев за предузетнике;
- 4 захтевa за START UP-кредити за почетнике/ правна лица и предузетници/, по Уредби о подстицајима развоју предузетништва;

Све информације о одобреним захтевима за кредит објављене су на сајту www.fondzarazvoj.gov.rs/списак одобрених/одбијених кредитних захтева.

Списак свих реализованих захтева за кредит и исплаћених средстава биће објављен на сајту www.godinapreduzetnistva.rs одмах, након испуњења свих потребних законских процедура и исплате истих.

11.07.2016.
Обавештење

На Седници Владе Републике Србије одржаној 07.07.2016. усвојен је Програм о изменама и допунама Програма подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању.

Одлуку можете погледати ОВДЕ

24.06.2016.
Обавештење

Дана 24.06.2016. године одржана је 33.седница Управног одбора Фонда.

На седници су донете одлуке о одобравању кредита из средстава:

- Програм Фонда за развој Републике Србије

По програму Фонда oдобрено је укупно 39 захтева за кредите у износу од 412.014.486,40 рсд кредит Фонда и 9.087.490,20 рсд бесповратних средстава од којих:

- за инвестиционе кредите - правна лица, одобрена су 2 захтева у износу од 33.900.000,00 рсд
- за инвестиционе кредите –предузетници, одобрена су 4 захтева у износу од 15.322.850,00 рсд
- за трајна обртна средства-правна лица , одобрено је 11 захтева у износу од 204.500.000,00 рсд
- за трајна обртна средства – предузетници, одобрено је 7 захтева у износу од 28.000.000,00 рсд
- за текућу ликвидност – одобрен је 1 кредит у износу од 100.000.000,00 рсд
- за START UP-кредити за почетнике/ правна лица и предузетници/ по Уредби о подстицајима развоју предузетништва, одобрено је 14 кредита у износу 30.291.636,22 рсд (од којих су одобрена бесповратна средства у износу од 9.087.490,20 рсд и кредит Фонда у износу од 21.204.146,20 рсд)
- УППР – одобрено је 4 УППР-а

На истој седници одбијена су 23 захтева за кредит и 1 захтев за УППР од којих:

- 13 захтева за правна лица
- 1 захтев за предузетнике
- 9 захтевa за START UP - кредити за почетнике/правна лица и предузетнике/, по Уредби о подстицајима развоју предузетништва
- 1 захтев за УППР фирми ДП „21 октобар“ Крагујевац

26.05.2016.
Обавештење

Дана 26.05.2016. године одржана је 32. седница Управног одбора Фонда.

На седници су донете одлуке о одобравању кредита из средстава:

- Програм Фонда за развој Републике Србије

По програму Фонда oдобрено је укупно 31 захтева за кредите у износу од 529.908.627,60 рсд кредит Фонда и 3.806.786,40 рсд бесповратних средстава од којих:

- за инвестиционе кредите - правна лица, одобрена су 2 захтева у износу од 23.016.126,00 рсд;
- за инвестиционе кредите - предузетници, одобрен је 1 захтев у износу од 5.000.000,00 рсд;
- за трајна обртна средства - правна лица, одобрено је 13 захтева у износу од 321.550.000,00 рсд;
- за трајна обртна средства - предузетници, одобрено је 7 захтева у износу од 21.460.000,00 рсд;
- за текућу ликвидност - одобрено је 4 кредита у износу од 150.000.000,00 рсд;
- за START UP-кредити за почетнике / правна лица и предузетници, по Уредби о подстицајима развоју предузетништва, одобрено је 4 кредита у износу 12.689.288,00 рсд (од којих су одобрена бесповратна средства у износу од 3.806.786,40 рсд и кредит Фонда у износу од 8.882.501,60 рсд);

На истој седници одбијено је 10 захтева за кредит и 4 захтева за УППР од којих:

- 6 захтева за правна лица;
- 3 захтева за предузетнике;
-1 захтев за START UP-кредити за почетнике / правна лица и предузетници, по Уредби о подстицајима развоја предузетништва;
- 4 захтева за УППР фирмама: „Azohem“ doo Суботица у стечају; Индустрија мотора Раковица ад; ФАМ АД Крушевац ; Звезда АД Београд –Земун

20.04.2016.
Обавештење

Расписан је јавни позив за Програм подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању.

Пријем захтева по овом Програму вршиће се од 20. априла 2016. године.

19.04.2016.
Обавештење

Дана 19.04.2016. године одржана је 31. седница Управног одбора Фонда.

На седници су донете одлуке о одобравању кредита из средстава:
- Програм Фонда за развој Републике Србије

По програму Фонда oдобрено је укупно 17 кредита износу од 251.010.000,00 динара од којих:
- за инвестиционе кредите - правна лица, одобрена су 3 кредита у износу од 88.150.000,00 рсд;
- за инвестиционе кредите –предузетници, одобрена су 2 кредита у износу од 4.160.000,00 рсд;
- за трајна обртна средства-правна лица , одобренo je 6 кредита у износу од 140.000.000,00 рсд;
- за трајна обртна средства – предузетници, одобренo je 6 кредита у износу од 18.700.000,00 рсд;

На истој седници одбијенo je 12 захтева за кредит и један захтев за репограм од којих:
- 8 захтева за правна лица;
- 4 захтева за предузетнике;
- 1 захтев за репрограм

08.03.2016.
Обавештење

Пријем захтева по Програму Фонда за развој Републике Србије, вршиће се од 11. Maрта 2016. године.

02.03.2016.
Обавештење

Година предузетништва 2016 је велики пакет различитих програма државе чији је циљ да се ојачају предузетничке снаге, помогне предузетницима који почињу посао или су га, до одређеног нивоа, већ развили и пружи финансијски и нефинансијски ослонац за дугорочни развој предузетничког духа.

Линк ка сајту

24.02.2016.
Обавештење

На Седници Управног одбора Фонда за развој РС одржаној 19.02.2016. донета је одлука о лимитима.

Одлуку можете погледати ОВДЕ

28.12.2015.
Обавештење

Дана 28.12.2015. године одржана је 27.седница Управног одбора Фонда за развој РС.

На седници су донете одлуке о одобравању кредита из средстава:

- Програм Фонда за развој Републике Србије;

По програму Фонда oдобрен је укупно 41 кредит износу од 347.400.000,00 рсд од којих:
- за инвестиционе кредите - правна лица, одобрено је 10 кредита у износу од 150.320.400,00 рсд;
- за трајна обртна средства-правна лица , одобрено је 13 кредита у износу од 141.000.000,00 рсд;
- за трајна обртна средства – предузетници, одобрено је 6 кредита у износу од 15.500.000,00 рсд;
- START-UP -правна лица- одобрено је 9 кредита у износу од 18.900.000,00 рсд;
- START-UP-предузетници- одобрена су 2 кредита у износу од 1.680.000,00 рсд;
- Одобрен је и 1 кредит за одржавање текуће ликвидности у износу од 20.000.000,00 рсд;
- Oдобрен је репрограм приврденом друштву“ Потенс“ доо Пожега , као и 1 споразум привредном друштву „Korzo group ДОО, Свилајнац;

Кредити су одобрени са роком отплате од четири до десет година, у оквиру којих је период почека од једне до две године и са каматном стопом од 3% на годишњем нивоу.

У складу са Програмом Фонда за развој РС, одбијен је 41 захтев за кредите од којих:
-23 захтева за правна лица;
-7 захтева за предузетнике;
-11 захтева за START-UP;
-1 захтев за репрограм и
-1 захтев за споразумно регулисање обавеза;

15.12.2015.
Обавештење

Дана 15.12.2015. године одржана је 26.седница Управног одбора Фонда за развој РС.

На седници су донете одлуке о одобравању кредита из средстава:
- Програм Фонда за развој Републике Србије за поплављена подручја;
По Програму фонда за поплављена подручја одобрен је 1 кредит у износу од 1.200.000,00 рсд.

- Програм Фонда за развој Републике Србије;
По програму Фонда oдобрено је укупно 33 кредита износу од 405.764.000,00 рсд од којих:
- за инвестиционе кредите - правна лица, одобрена су 4 кредита у износу од 111.000.000,00 рсд;
- за инвестиционе кредите –предузетници, одобрена су 8 кредита у износу од 17.164.000,00 рсд;
- за трајна обртна средства-правна лица , одобрено је 11 кредита у износу од 232.500.000,00 рсд;
- за трајна обртна средства – предузетници, одобрена су 4 кредита у износу од 21.000.000,00 рсд;
- START-UP -правна лица- одобрена су 3 кредита у износу од 7.000.000,00 рсд;
- START-UP-предузетници- одобрена су 2 кредита у износу од 2.100.000,00 рсд;
- Одобрен је и 1 кредит за одржавање текуће ликвидности у износу од 15.000.000,00 рсд;

Кредити су одобрени са роком отплате од четири до десет година, у оквиру којих је период почека од једне до две године и са каматном стопом од 3% на годишњем нивоу.

У складу са Програмом Фонда за развој РС, одбијена су 36 захтева за кредит од којих:
-8 захтева за правна лица;
-7 захтева за предузетнике;
-21 захтев за START-UP;

На овој седници одобрена су и 3 захтеви за УППР.

13.11.2015.
Обавештење

Пријем захтева по Програму Фонда за развој Републике Србије у 2015 години, вршиће се до 20. Новембра 2015. године.

10.11.2015.
Обавештење

Дана 10.11.2015. године одржана је 25.седница Управног одбора Фонда.

На седници су донете одлуке о одобравању кредита из средстава:

- Програм Фонда за развој Републике Србије

По програму Фонда oдобрено је укупно 22 кредита износу од 279.022.800,00 динара од којих:

- за инвестиционе кредите - правна лица, одобрена су 6 кредита у износу од 136.000.000,00 РСД;
- за инвестиционе кредите –предузетници, одобрен је 2 кредитa у износу од 2.200.000,00 РСД;
- за трајна обртна средства-правна лица , одобрено је 4 кредита у износу од 114.000.000,00 РСД;
- за трајна обртна средства – предузетници, одобрена су 5 кредита у износу од 15.750.000,00 РСД;
- START-UP -правна лица- одобрена су 3 кредита у износу од 8.072.800,00 РСД;
- START-UP-предузетници- одобрена су 2 кредита у износу од 3.000.000,00 РСД;

Кредити су одобрени са роком отплате од четири до десет година, у оквиру којих је период почека од једне до две године и са каматном стопом од 3% на годишњем нивоу.

Такође је у складу са Програмом Фонда за развој РС, одобрена су и два захтев за споразумно регулисање обавеза фирмама: „Артиљан“ доо Врњачка Бања и „Лук компензатори“ доо Лозница

На седници је одбијено с 35 захтева за кредите од којих:
- 19 захтева за правна лица;
-7 захтева за предузетнике;
-9 захтева за START-UP;

01.10.2015.
Обавештење

Дана 01.10.2015. године одржана је 24.седница Управног одбора Фонда.

На седници су донете одлуке о одобравању кредита из средстава:

- Програм Фонда за развој Републике Србије

По програму Фонда oдобрено је укупно 17 кредита износу од 147.142.200,00 динара од којих:

- за инвестиционе кредите - правна лица, одобрена су 2 кредита у износу од 62.000.000,00;
- за инвестиционе кредите –предузетници, одобрен је 1 кредит у износу од 2.100.000,00;
- за трајна обртна средства-правна лица , одобрено је 6 кредита у износу од 73.600.000,00;
- за трајна обртна средства – предузетници, одобрена су 2 кредита у износу од 1.800.000,00;
- START-UP -правна лица- одобрена су 1 кредит у износу од 1.567.200,00;
- START-UP-предузетници- одобрена су 5 кредита у износу од 6.075.000,00;

Кредити су одобрени са роком отплате од четири до десет година, у оквиру којих је период почека од једне до две године и са каматном стопом од 3% на годишњем нивоу.

Такође је у складу са Програмом Фонда за развој РС, одобрен и један захтев за споразумно регулисање обавеза фирми „Скала-М“ доо Београд;

Одобрена су и 2 УППР-а за „Агробанат“ад Пландиште и „ТТС-Промет“ доо, Ивањица у стечају.

На седници је одбијено и 14 захтева за кредите од којих:
- 4 захтева за правна лица;
-7 захтева за предузетнике;
-3 захтева за START-UP;

14.09.2015.
Обавештење

Дана 11.9.2015. године у Службеном гласнику Републике Србије бр. 78/2015 објављен је „Програм о изменама и допунама Програма Фонда за развој Републике Србије за 2015. годину“.

Текст Програма о изменама и допунама Програма Фонда објављен је на нашем сајту.

18.08.2015.
Обавештење

Дана 18.08.2015. године одржана је 21.седница Управног одбора Фонда.

На седници су донете одлуке о одобравању кредита из средстава:
- Програмa Фонда за развој Републике Србије

По програму Фонда oдобрено је укупно 68 кредита износу од 628.148.426,00 динара од којих:
- за инвестиционе кредите - правна лица, одобрено је 8 кредита у износу од 132.400.000,00;
- за инвестиционе кредите - предузетници, одобрена су 8 кредита у износу од 17.837.698,00;
- за трајна обртна средства - правна лица , одобрено је 29 кредита у износу од 399.614.728,00;
- за трајна обртна средства - предузетници, одобрена су 12 кредита у износу од 27.700.000,00;
- START-UP - правна лица - одобрена су 3 кредита у износу од 9.000.000,00;
- START-UP - предузетници - одобрена су 4 кредита у износу од 4.596.000,00;
- Одобрена су и 4 кредита за одржавање текуће ликвидности у износу од 37.000.000,00;

Кредити су одобрени са роком отплате од пет до десет година, у оквиру којих је период почека од једне до две године и са каматном стопом од 3% на годишњем нивоу.

Такође, у складу са Програмом Фонда за развој РС, одобрена су 4 кредита за репрограм и 1 захтев за споразумно регулисање обавеза.

Одбијена су 44 захтева за кредит од којих:
-30 захтева за правна лица;
-7 захтева за предузетнике;
-7 захтева за START-UP;

Одбијена су и 2 захтева за репрограм.

22.07.2015.
Обавештење

Дана 22.07.2015. године одржана је 20 седница Управног одбора Фонда за развој Републике Србије.

На седници су донете одлуке о одобравању кредита из средстава:
- Програм Фонда за привредне субјекте са поплављених подручја и
- Програм Фонда за развој Републике Србије

Из средстава кредитне линије за поплављена подручја за правна лица и предузетнике одобренa су 2 кредита у укупном износу од 55.000.000,00 динара и 1 репрограм.

Из средстава кредитне линије по Програму Фонда за развој Републике Србије за 2015. годину одобрено је укупно 46 кредита у износу од 924.621.141,00 динара од којих:

- 7 инвестиционих кредита за првана лица у укупном износу од 144.183.200,00;
- 6 инвестиционих кредита за предузетнике у укупном износу од 13.517.941,00;
- 22 кредита за ТОС за правна лица у укупном износу од 684.500.000,00;
- 4 кредита за ТОС за предузетнике у укупном износу од 10.500.000,00;
- 4 кредита СТАРТ-уп за предузетнике у укупном износу од 3.720.000,00;
- 3 кредита за одржавање текуће ликвидности у укупном износу од 68.200.000,00 и
- 1 репрограм.

Кредити су одобрени са роком отплате од пет до десет година година у оквиру којих је период почека од једне до две године и са каматном стопом од 2-3% на годишњем нивоу у зависности од приложеног инструмента обезбеђења кредита. Кредити за одржавање текуће ликвидности одобрени су на период до 18 месеци.

Укупно по свим Програмима Фонда, на 20.седници УО, одобрено је 48 захтева у укупном износу од 979.621.141,00 динара.

Одбијена су и 26 захтева од којих: 2 захтева за репрограм, 8 захтева за старт уп кредите, 11 захтева за за правна лица и 5 захтева за предузетнике.

29.06.2015.
Обавештење

Поштовани привредници,

Обавештавамо Вас да ће Фонд за развој обуставити пријем захтева за кредите и гаранције на период од два месеца.

Одлука је донета у складу са капацитетима Фонда у настојању да се обради велики број пристиглих кредитних захтева, од стране стручних служби.

До окончања обраде, у периоду од 1. јула 2015. до 1. септембра 2015. неће се примати нови захтеви.

После тог рока наставља се пријем захтева до краја пословне године.

17.06.2015.
Обавештење

Дана 17.06.2015. године одржана је 19.седница Управног одбора Фонда.

На седници су донете одлуке о одобравању кредита из средстава:
- Програм Фонда за привредне субјекте са поплављених подручја и
- Програм Фонда за развој Републике Србије

Одобрено је укупно 44 кредита износу од 697.300.000,00 динара.

Из средстава кредитне линије за поплављена подручја, одобрена су 2 кредита у укупном износу 19.500.000,00 динара.

По програму Фонда:
- за инвестиционе кредите - правна лица, одобрено је 7 кредита у износу од 208.700.000,00;
- за инвестиционе кредите –предузетници, одобрена су 6 кредита у износу од 22.700.000,00;
- за трајна обртна средства-правна лица , одобрено је 21 кредита у износу од 428.500.000,00;
- за трајна обртна сресдта – предузетници, одобрена су 7 кредита у износу од 16.400.000,00;
- одобрен је и 1 СТАРТ-уп кредит за предузетнике у износу од 1.500.000,00;

Кредити су одобрени са роком отплате од пет до десет година, у оквиру којих је период почека од једне до две године и са каматном стопом од 3% на годишњем нивоу.

Такође у складу са Програмом Фонда за развој РС за репрограм, финансијско реструктурирање, реорганизацију привредних субјеката и споразумно регулисање обавеза, одобрено је и 3 кредита за одржавање текуће ликвидности, 2 кредита за репрограм и 10 споразумних регулисања обавеза као и два УППР-а за „Елком „доо , Београд и Пекара МБН из Ниша.

На овој седници УП усвојени су и :
- финансијски извештај Фонда за развој за 2014.годину са извештајем независног ревизора;
- Извештај унутрашње ревизије за 2014.годину, као и
- Програм пословања Фонда за развој за 2014.годину за период од 01.јануара до 31.децембра 2014.године.

26.05.2015.
Обавештење

Дана 26.05.2015. године одржана је 17 седница Управног одбора Фонда за развој Републике Србије.

На седници су донете одлуке о одобравању кредита из средстава:
- Програм Фонда за привредне субјекте са поплављених подручја и
- Програм Фонда за развој Републике Србије

Из средстава кредитне линије за поплављена подручја за правна лица и предузетнике одобренa су 3 кредита у укупном износу од 5.700.000,00 динара.

Из средстава кредитне линије по Програму Фонда за развој Републике Србије за 2015. годину одобрено је укупно 33 кредита у износу од 761.379.843,89 динара од којих:
- 4 инвестиционих кредита за првана лица у укупном износу од 234.000.000,00;
- 3 инвестициона кредита за предузетнике у укупном износу од 12.479.843,89;
- 12 кредита за ТОС за правна лица у укупном износу од 485.900.000,00;
- 6 кредита за ТОС за предузетнике у укупном износу од 17.000.000,00
- 2 кредита за одржавање текуће ликвидности у укупном износу од 12.000.000,00

Кредити су одобрени са роком отплате од пет до десет година година у оквиру којих је период почека од једне до две године и са каматном стопом од 2-3% на годишњем нивоу у зависности од приложеног инструмента обезбеђења кредита.

На овој сеници Управног одбора одобрено је и 240.458.311,28 динара за:
- 2 кредита за репрограм у укупном износу од 148.915.242,28;
- 6 кредита за споразумно регулисање обавеза у укупном износу од 91.543.069,00.

Одбијена су укупно 21 захтева од којих: 3 захтева за репрограм, 2 захтева за старт уп кредите, 13 захтева за за правна лица и 3 захтева за предузетнике.

29.04.2015.
Обавештење

Дана 29.04.2014. године одржана је 16 седница Управног одбора Фонда.

На седници су донете одлуке о одобравању кредита из средстава:
- Програм Фонда за привредне субјекте са поплављених подручја и
- Програм Фонда за развој Републике Србије

Из средстава кредитне линије за поплављена подручја-предузетници, одобрен је 1 кредит у износу од 960.000,00 динара

Из средстава кредитне линије по Програму Фонда за развој Републике Србије за 2015. годину одобрено је укупно 21 кредита у износу од 497.599.333,60 динара од којих:
- 4 инвестиционих кредита за првана лица у укупном износу од 261.300.000,00;
- 10 кредита за ТОС за правна лица у укупном износу од 223.500.000,00
- 4 кредита за ТОС за предузетнике у укупном износу од 10.000.000,00
- 3 Старт-уп кредита за предузетнике у укупном износу од 2.799.333,60;

Кредити су одобрени са роком отплате од пет до десет година година у оквиру којих је период почека од једне до две године и са каматном стопом од 2-3 % на годишњем нивоу у зависности од приложеног инструмента обезбеђења кредита.

На овој седници одобрен је и 1 захтев за репрограм и 4 захтева за споразумно регулисање обавеза.

Такође, у складу са Програмом Фонда за развој РС, на седници УО донета је одлука о прихватању Плана финансијског реструктурирања за „Намештај Тахировић„ доо Иванча.

Одбијена су 2 захтева за репрограм, 2 захтева за старт уп кредите, 4 дугорочна кредита за правна лица и 4 дугорочна за предузетнике.

14.04.2015.
Обавештење

Управни одбор Фонда, на својој 15. седници одржаној 07.04.2015. године, донео је Одлуку о репрограму кредита за привредне субјекте са поплављених подручја за 2015. годину

Одлуку можете погледати ОВДЕ

08.04.2015.
Обавештење

Дана 07.04.2014. године одржана је 15 седница Управног одбора Фонда.
На седници су донете одлуке о одобравању кредита из средстава:

- Програм Фонда за привредне субјекте са поплављених подручја и
- Програм Фонда за развој Републике Србије

Из средстава кредитне линије за поплављена подручја, одобрен je 1 кредит у износу од 25.000.000,00.

Из средстава кредитне линије по Програму Фонда за развој Републике Србије за 2015. годину одобрено је укупно 23 кредита у износу од 419.100.000,00 oд којих:

- 2 инвестициона кредита за првана лица;
- 11 кредита за ТОС за правна лица;
- 1 инвестициони кредит за предузетнике;
- 8 кредита за ТОС за предузетнике;
- 1 Start-up кредит за правна лица;

Такође, у складу са Програмом Фонда за развој РС, на седници УО донета је одлука о рихватању УППР-а за „BERRY“ ДОО Доња Краварица.

Кредити су одобрени са роком отплате од пет до десет година година у оквиру којих је период почека од једне до две године и са каматном стопом од 3 % на годишњем нивоу.


19.03.2015.
Обавештење

Дана 18.03.2015. године одржана је 14 седница Управног одбора Фонда.

На седници су донете одлуке о одобравању кредита из средстава:
- Програм Фонда за развој Републике Србије.

За правна лица одобрена су 2 кредита од којих један за инвестиције а један за трајна обртна средства.
Кредити су одобрени са роком отплате од четри до осам година у оквиру којих је период почека од једне до две године и са каматном стопом од 3 % на годишњем нивоу.
Такође, у складу са Програмом Фонда за развој РС, на седници УО донета је одлука за споразумно регулисање обавеза и 2 одлуке о прихватању УППР-а за „Шипад“ Србобран а.д. и „Митрашиновић“ доо Смедерево.

11.02.2015.
Обавештење

Пријем захтева по Програму Фонда за развој Републике Србије за 2015. годину, вршиће се од 13. Фебруара 2015. године.

10.02.2015.
Обавештење

Дана 09.02.2014. године одржана је 13 седница Управног одбора Фонда.
На седници су донете одлуке о одобравању кредита из средстава:

- Програм Фонда за привредне субјекте са поплављених подручја и
- Програм Фонда за развој Републике Србије

Из средстава кредитне линије за поплављена подручја, одобрена су 3 кредита у укупном износу 7.200.000,00 динара. За правна лица одобрена су 2 кредита, док је за предузетнике одобрен 1 кредит.
Кредити су одобрени са роком отплате од четри до осам година у оквиру којих је период почека од једне до две године и са каматном стопом од 1,5, % на годишњем нивоу.
На седници је одобрено и 69 кредита из средстава Фонда у укупном износу 1.117.854.404,60 динара. Кредити су одобрени са роком отплате од пет до десет година, у оквиру којих је период почека од једне до две године и са каматном стопом од 3% на годишњем нивоу.
Такође у складу са Програмом Фонда за развој РС за репрограм, финансијско реструктурирање, реорганизацију привредних субјеката и споразумно регулисање обавеза, на седници УО донете су: 3 одлуке о репрограму, 3 одлуке за споразумно регулисање обавеза и усвојен је план реорганизације за "Пољоплод" доо Гибарац.

30.01.2015.
Обавештење

Дана 28.01.2015. године у Службеном гласнику Републике Србије бр. 9/2015 објављен је "Програм Фонда за развој Републике Србије за 2015. годину" и "Програм Фонда за развој Републике Србије за привредне субјекте са поплављених подручја за 2015. годину". Текст програма Фонда објављен је на нашем сајту.

06.01.2015.
Обавештење

Дана 29.12.2014. године одржана је 12 седница Управног одбора Фонда. На седници су донете одлуке о одобравању кредита из средстава:

-Програма Фонда за привредне субјекте са поплављених подручја и
-Програма Фонда за развој Републике Србије.

Из средстава кредитне линије за поплављена подручја:
одобрено је 17 кредита у укупном износу 48.496.140,25 динара. За правна лица одобрено 12 кредита док је за предузетнике је одобрено 5 кредита. Највише кредита, по наменама улагања је одобрено за трајна обртна средства.Највећи обим одобрених кредита је са општине Обреновац затим следи општина Лозница. Кредити су одобрени роком отпате од четири до осам година у оквиру којих је период почека од једне до две године и са каматном стопом од 1,5% на годишњем нивоу. На седници је поред ових кредита, одобрено и 46 кредита из средстава Фонда, у укупном износу 810.040.283,00 динара. Кредити су одобрени са роком отплате од пет до десет година у оквиру којих је период почека од једне до две године и са каматном стопом од 3% на годишњем нивоу.

Такође у складу са Програмом Фонда за развој РС за репрограм кредита, финансијско реструктурирање, реорганизацију привредних субјеката и споразумно регулисање обавеза на седници је донето 4 одлуке о репрограму кредита за правна лица, 2 одлуке о споразумном регулисању обавеза по кредиту, прихваћен је план финансијског реструктурирања за "МН" доо Лозница И усвојен је план реорганизације ЗЗ Пигфарм, Банатска Суботица.

LATINICA