КОНТАКТ
 


ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ


ЦЕНТРАЛА
Булевар Немањића 14а Тел: 018 4150200; Факс: 018 4555500
18000 Ниш, Србија office@fondzarazvoj.rs
   
   
ФИЛИЈАЛА БЕОГРАД
Кнез Михаилова 14 Тел: 011 2621887
11000 Београд Факс 011 2625227
   
   
ДИРЕКТОР ФОНДА
   
Слађана Бацковић Тел: 011 2621887; 011 2631239; 018 4150200
Директор фонда sladjana.backovic@fondzarazvoj.rs
   
КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА
   
Нада Којовић Тел: 011 3283736
саветник за правна питања при кабинету директора nada.kojovic@fondzarazvoj.rs
   
Милан Ђорђевић Тел: 011 2622951
саветник директора за правне послове milan.djordjevic@fondzarazvoj.rs
   
Зорица Стокић Тел: 011 2621887
zorica.stokic@fondzarazvoj.rs
   
СЕКТОР КРЕДИТА И ГАРАНЦИЈА
   
Џевида Нинков Тел:011 2634221
директорка сектора dzevida.ninkov@fondzarazvoj.rs
   
Жељка Савић Тел: 011 2621856
zeljka.savic@fondzarazvoj.rs
   
Сандра Лукић Тел: 011 2629786
sandra.lukic@fondzarazvoj.rs
   
Олга Радовановић Тел: 011 2629786
olga.radovanovic@fondzarazvoj.rs
   
Милан Радовановић Тел: 011 2620165
milan.radovanovic@fondzarazvoj.rs
   
Владимир Ристић Тел: 018 4150188
vlada.ristic@fondzarazvoj.rs
   
Бато Минић Тел: 018 4150187
bato.minic@fondzarazvoj.rs
   
Петар Калуђеровић Тел: 018 4150194
petar.kaludjerovic@fondzarazvoj.rs
   
СЕКТОР ФИНАНСИЈА И РАЧУНОВОДСТВА
   
Дејан Радојичић Тел: 011 2628869
директор сектора dejan.radojicic@fondzarazvoj.rs
   
Марија Шљивић Тел: 011 2633095
Шеф рачуноводства marija.sljivic@fondzarazvoj.rs
   
Снежана Пантић Тел: 011 2621675
Сарадник snezana.pantic@fondzarazvoj.rs
   
Даница Божичковић Тел: 011 2628590
Сарадник danica.bozickovic@fondzarazvoj.rs
   
Бранислава Дудић Тел: 011 2628590
Виши сарадник branislava.dudic@fondzarazvoj.rs
   
Сњежана Томић Тел: 011 3282195
Сарадник snjezana.tomic@fondzarazvoj.rs
   
Љиљана Зулевић Тел: 011 3282195
Сарадник ljiljana.zulevic@fondzarazvoj.rs
   
Весна Ђурђевић Тел: 011 2621387
Виши сарадник vesna.djurdjevic@fondzarazvoj.rs
   
Верица Гвозденовић Тел: 011 2632983
Виши сарадник verica.gvozdenovic@fondzarazvoj.rs
   
Милена Петровић Тел: 011 2632983
Сарадник milena.petrovic@fondzarazvoj.rs
   
Миле Марчета Тел: 011 3282194
Сарадник mile.marceta@fondzarazvoj.rs
   
Јасмина Новаковић Тел: 018 4150198
Сарадник jasmina.novakovic@fondzarazvoj.rs
   
СЕКТОР ЗА УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА И РИЗИЧНИМ ПЛАСМАНИМА
   
Весна Вучетић Тел: 018 4150189
директорка сектора vesna.vucetic@fondzarazvoj.rs
   
Диана Толиначки Тел: 011 2621974
diana.tolinacki@fondzarazvoj.rs
   
Јелена Самарџић Тел: 011 2621974
jelena.samardzic@fondzarazvoj.rs
   
Соња Никић Тел: 011 2632235
sonja.nikic@fondzarazvoj.rs
   
Радмила Плећаш Тел: 011 3283735
radmila.plecas@fondzarazvoj.rs
   
СЕКТОР ЗА КОНТРОЛУ И НАПЛАТУ КРЕДИТА И ГАРАНЦИЈА
   
Весна Бобичић Тел: 011 2628636
координатор сектора vesna.bobicic@fondzarazvoj.rs
   
Љиљана Јеремић Тел: 011 2628354
ljiljana.jeremic@fondzarazvoj.rs
   
Светлана Донић Тел: 011 3281344
svetlana.donic@fondzarazvoj.rs
   
Ненад Лазаревић Тел: 011 3281344
nenad.lazarevic@fondzarazvoj.rs
   
СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
   
Ања Матијас Тел: 011 2626579
директорка сектора anja.matijas@fondzarazvoj.rs
   
Одељење за правне послове
   
Јелена Таминџија-Шкиљевић Тел: 011 2624336
Шеф одељења jelena.tamindzija@fondzarazvoj.rs
   
Радован Митровић Тел: 011 3282190
rajko.mitrovic@fondzarazvoj.rs
   
Никола Чановић Тел: 011 3283772
nikola.canovic@fondzarazvoj.rs
   
Милкица Шћепановић Тел: 011 2628594
milkica.scepanovic@fondzarazvoj.rs
   
Љиљана Гледић-Филиповић Тел: 011 2633129
ljiljana.gledic-filipovic@fondzarazvoj.rs
   
Дијана Божовић Тел: 011 2626875
dijana.bozovic@fondzarazvoj.rs
   
Одељење за опште послове и људске ресурсе
   
Верица Васић Тел: 018 4150192
Шеф одељења verica.vasic@fondzarazvoj.rs
   
Немања Јанковић Тел: 011 3282190
nemanja.jankovic@fondzarazvoj.rs
   
Бојана Симанић Тел: 011 3282190
bojana.simanic@fondzarazvoj.rs
   
ФИЛИЈАЛА БЕОГРАД
   
Милан Љушић Тел: 011 2622223
директор филијале milan.ljusic@fondzarazvoj.rs
   
Мирјана Миљојковић Тел: 011 3283770
координатор рада mirjana.miljojkovic@fondzarazvoj.rs
   
Смиљана Николић Тел: 011 2623883
обрада кредита smiljana.nikolic@fondzarazvoj.rs
   
Дејан Вукасовић Тел: 011 2623883
обрада кредита dejan.vukasovic@fondzarazvoj.rs
   
Слободан Јанковић Тел: 011 3283735
обрада кредита slobodan.jankovic@fondzarazvoj.rs
   
Горан Столић Тел: 011 3283735
обрада кредита goran.stolic@fondzarazvoj.rs
   
Јелена Фабрис Тел: 011 2621765
обрада кредита jelena.fabris@fondzarazvoj.rs
   
Милена Антонић-Травица Тел: 011 2622676
обрада кредита milena.travica@fondzarazvoj.rs