Одобрена средства - VI Седница 30.11.2017.
Средства Фонда - Дугорочни кредити за инвестиције - правна лица
Средства Фонда - Дугорочни кредити за инвестиције - правна лица (трајна обртна средства)
Средства Фонда - Дугорочни кредити за инвестиције - предузетници (трајна обртна средства)
Средства Фонда - Програм подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању (Start up)
Средства Фонда - Програм подстицања развоја предузетништва кроз подршку инвестицијама у привреди
  Одбијена средства - VI Седница 30.11.2017.
Правна лица
Предузетници
Start up
Подршка инвестицијама у привреди