Одобрена средства - XVI Седница 29.04.2015.
Поплављена подручја - Предузетници
Средства Фонда - Дугорочни кредити за инвестиције - правна лица
Средства Фонда - Дугорочни кредити за инвестиције - правна лица (трајна обртна средства)
Средства Фонда - Дугорочни кредити за инвестиције - предузетници (трајна обртна средства)
Средства Фонда - Старт-ап кредити - предузетници
  Одбијена средства - XVI Седница 29.04.2015.
Правна лица
Предузетници
Старт-ап