Одобрена средства - IX Седница 29.03.2017.
Средства Фонда - Дугорочни кредити за инвестиције - правна лица
Средства Фонда - Дугорочни кредити за инвестиције - правна лица (трајна обртна средства)
Средства Фонда - Дугорочни кредити за инвестиције - предузетници
Средства Фонда - Дугорочни кредити за инвестиције - предузетници (трајна обртна средства)
Средства Фонда - Програм подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању (Start up) 2016. год
Средства Фонда - Програм подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању (Start up) 2017. год
Средства Фонда - Програм подстицања развоја предузетништва кроз развојне пројекте
  Одбијена средства - IX Седница 29.03.2017.
Правна лица
Start up