Одобрена средства - XIV Седница 22.07.2013.
Неразвијени - правна лица (инвестициони)
Неразвијени - правна лица (трајна обртна средства)
Средства Фонда - Дугорочни кредити за инвестиције - правна лица
Средства Фонда - Дугорочни кредити за инвестиције - правна лица (трајна обртна средства)
Средства Фонда - Дугорочни кредити за предузетнике
Средства Фонда - Рефинансирање
Средства Фонда - Старт-уп кредити - правна лица
Средства Фонда - Женско предузетништво - Правна лица (трајна обртна средства)
Средства Фонда - Женско предузетништво - предузетници (трајна обртна средства)
  Одложени кредити - XIV Седница 22.07.2013.
Одложени кредити
  Одбијена средства - XIV Седница 22.07.2013.
Правна лица
Предузетници
Старт-уп