Одобрена средства - XXVI Седница 15.12.2015.
Поплављена подручја - предузетници (трајна обртна средства)
Средства Фонда - Дугорочни кредити за инвестиције - правна лица
Средства Фонда - Дугорочни кредити за инвестиције - правна лица (трајна обртна средства)
Средства Фонда - Дугорочни кредити за инвестиције - предузетници
Средства Фонда - Дугорочни кредити за инвестиције - предузетници (трајна обртна средства)
Средства Фонда - Старт-ап кредити - правна лица
Средства Фонда - Старт-ап кредити - предузетници
Средства Фонда - Кредити за одржавање текуће ликвидности
  Одбијена средства - XXVI Седница 15.12.2015.
Правна лица
Предузетници
Старт-ап