Одобрена средства - X Седница 13.11.2014.
Поплављена подручја - Правна лица (трајна обртна средства)
Поплављена подручја - предузетници (трајна обртна средства)
Средства Фонда - Дугорочни кредити за инвестиције - правна лица
Средства Фонда - Дугорочни кредити за инвестиције - правна лица (трајна обртна средства)
Средства Фонда - Дугорочни кредити за инвестиције - предузетници
  Одбијена средства - X Седница 13.11.2014.
Правна лица
Предузетници
Старт-уп